Не ми беше особено трудно да си остана у дома по време на ограниченото движение. Много неща бях отлагала с години. Сега имах възможност да им се посветя и с радост да ги свърша. Семейни снимки и сувенири, събрани от къщите на родителите ни след смъртта им, бяха разбъркани, така че ги подредих. Много се вълнувах, докато ги подреждах. Занимавах се дейности, които не бях правила от отдавна, ръкоделия, сладкарство, готвене, приготвяне на традиционни гръцки ликьори, конфитюри и консерви — нещата, за които обикновено нямам времето поради забързаното ежедневие на моята работа.


От друга страна, трябва да призная, че, тъй като вече не живеят с нас, децата ми липсваха истински. По-малкият ни син минаваше под балкона да се видим отдалече, но това беше тежко, понеже разбирахме колко пропускаме. Общувах онлайн с моя син в Англия. Усещахме необходимост да общуваме, макар и само онлайн, по-често отпреди.

Имам чувството, че постепенно си спомнихме някои позабравени ценности като проява на солидарност, да поздравяваме съседите си, да се усмихваме от балкона до някого, който минава долу по улицата. Поради пандемията чувства, които на практика бяхме забравили, се появиха отново. Забравили бяхме да се чувстваме благодарни. Забравили бяхме колко е важно нашето здраве. Не бихме могли да си представим, че през 2020 г. един вирус би навредил толкова много, би ни лишил от близките ни, че в съседна страна ще има толкова голям брой смъртни случаи, толкова много хора починали. Всичко това ни кара да помислим по различен начин, да се замислим за основните си житейски ценности.

За щастие пандемията ни накара да осъзнаем и първостепенното значение на науката в нашия живот. Трябва да започнем дискусия, за да видим кои държави са най-силно засегнати и защо, да разгледаме ролята на популизма и конспиративните теории, да не говорим за антиваксинационното движение, в тези държави. Приемането на науката и доверието в нея от страна на политици и общественост защитава някои държави като Гърция. Мисля, че трябва да започнем и дискусия относно ролята на църквата, медиите и важни публични личности по време на пандемията.

Много е важно, че във всички държави изпъкна стойността на националните здравни системи, тъй като в последно време, в резултат на глобализацията и на акцента, поставен от обществото върху начините за генериране на богатство, започваме да осъзнаваме факта, че някои услуги не могат да бъдат предоставяни чрез основан на печалбата подход. Пренебрегнахме националните здравни системи и разбрахме как трябва да работят, не само в случай на пандемия, но винаги.
Дължим огромна благодарност на всички, които бяха на предна линия, въпреки трудностите, пред които са изправени националните здравни системи.

Бих искала да добавя няколко думи по въпроса за потребителите. За съжаление в много държави членки поради пандемията се наблюдава влошаване на стандартите за защита на потребителите, особено по отношение на пътниците. Въпреки че съответният комисар на ЕС излезе с препоръка към държавите членки да не спират действието на законодателството за защита на потребителите по отношение на полетите, пакетните туристически пътувания и транспорта, много държави членки за съжаление не се вслушаха. Затова вместо да си получим обратно парите, когато анулираме билети, ни дават ваучери — валидни за 12—18 месеца — които дори не са гарантирани в случай че дружество, с което пътуваме, обяви несъстоятелност. Ако не използваме ваучерите в рамките на срока, тогава ще можем да възстановим парите си. Това представлява безлихвен заем за туристическите дружества за сметка на потребителите, които също са засегнати от пандемията. Познавам хора, които нямат нужда от ваучери, тъй като няма как да ги използват през следващите 12—18 месеца (напр. училищни екскурзии за завършващите средно училище тази година). За периода от 12 до 18 месеца родителите ще са предоставили безлихвен заем на всеки, който участва в организирането на тези пътувания. Неприемливо е да се ограничават правата на потребителите.

Освен това, тъй като всички ние живеем в ерата на цифровите технологии и всички работихме от вкъщи, използвайки в много по-голяма степен интернет, имаше много повече случаи на онлайн измами, както и много по-широко разпространение на фалшиви новини, включително твърдения за конспирации.

От друга страна, трябва да гарантираме, че работниците продължават да се ползват от придобитите си права, докато работят от разстояние. Един въпрос, който заслужава да се разгледа, е начинът, по който се изчислява ефективността на работещите от разстояние, как следва да се оценява, и във всеки случай трябва да проучим работните отношения в условията на работа от разстояние.

Друга много важна идея, която ЕИСК вече възприе — и за която председателят на ЕИСК Лука Жайе вече изрази подкрепата си в Twitter — е предложението на гръцкия министър-председател, в което се призовава за съвместно възлагане на обществени поръчки от страна на държавите членки на ваксини, лечение, лекарства и диагностични тестове, така че нито една държава членка да не бъде оставена без доставки, които са жизненоважни за човешкия живот.

Това е инициатива, която трябва да бъде възприета от ЕИСК като цяло под формата на становище по собствена инициатива, за да бъде абсолютно сигурно, че всички държави членки имат равен достъп до ваксини, лечение и диагностика. С голямо удоволствие представих това предложение както на нашия председател Лука Жайе, така и на Европейското бюро на съюзите на потребителите (BEUC), като получих съгласие за подкрепа и от двете страни.