От 14 май в общата столова на Европейския комитет на регионите и Европейския икономически и социален комитет в сградата Жак Делор се прекратява използването на пластмасови изделия за еднократна употреба или опаковани с пластмаса продукти, като по този начин тя става първата столова на европейските институции без пластмасови изделия.

Пластмасовите чинии, чаши и прибори са забранени, вода има единствено на фонтаните за вода, а всички останали напитки са в стъклени бутилки или метални кутии.

Прекратяването на използването на пластмасови изделия е част от всеобхватен подход към устойчивост, започнал през 2011 г. с подписването от столовата на КР/ЕИСК на програмата за устойчиви столови на региона Брюксел-столица. Две години по-късно тя спечели знака „Добра храна“ (с две вилици от три възможни) — сертификата на региона Брюксел-столица, който отличава заведенията за хранене, предлагащи здравословна и устойчива храна.

Тези постижения са резултат от визията и усилията на EMAS в КР/ЕИСК в сътрудничество с изпълнителя на кетъринг услугите. И двете страни са съгласни, че все още има предизвикателства за преодоляване, например да се прилага един и същ набор от правила за кафенето и заседателните зали в сградите на Комитетите и да се възпира използването на продукти за еднократна употреба. (ll/dgf/ls)