от група „Работодатели“ на ЕИСК

Инвестициите в ЕС, предизвикателствата пред Съюза и вероятните приоритети за следващия мандат на Европейската комисия и Европейския парламент – това бяха основните теми на дебата между заместник-председателя на Европейската комисия Юрки Катайнен и членовете на група „Работодатели“, който се проведе по време на заседанието на групата на 15 май 2019 г.

Председателят на група „Работодатели“ Яцек Кравчик приветства г-н Катайнен с добре дошъл и му благодари за смелостта и отдадеността при отстояването на принципите на правовата държава и основните права в ЕС. Той изказа благодарност и по повод предишното им съвместно заседание в Европейската комисия, на което г-н Кравчик връчи на г-н Катайнен декларацията на група „Работодатели“, подготвена преди изборите за Европейски парламент.

Телерво Кила-Харака Рунала, заместник-председател на групата, посочи, че работодателите са силно ангажирани с нагласите в Европа за устойчивото развитие — област на политиката, в която г-н Катайнен е много активен. Тя добави, че ролята на бизнеса и икономическия растеж за постигането на устойчиво развитие все още не се ползва с признанието, което заслужава.

В обобщение на приключващия мандат на Европейската комисия, г-н Катайнен подчерта, че е постигнат значителен напредък в интеграцията в някои области, като например съюза на капиталовите пазари, енергийния съюз и цифровия единен пазар. Той призна, че в момента Европейският съюз е изправен пред много по-голямо външно предизвикателство в лицето на своите световни конкуренти, отколкото преди няколко години. Освен това някои държави биха искали да видят ЕС отслабен и разпокъсан. „Ето защо трябва да защитаваме както европейския икономически интерес, така и европейските ценности“, заяви г-н Катайнен.(lj)