Фотоизложбата на тема „Заедно за приобщаване“ се представя на 18 и 19 юни 2019 г. в рамките на платформата „Глобалното село“ на Европейските дни на развитието (ЕДР през 2019 г.), организирани от Европейската комисия в комплекса Тур & Такси, Брюксел.

Изложбата беше организирана от ЕИСК в сътрудничество с Международния консорциум за развитие на хората с увреждания и беше показана миналия декември в сградата на ЕИСК с цел отбелязване на Международния ден на хората с увреждания.

Изложени са 10-те наградени снимки от фотоконкурса на Международния консорциум през 2017 г., показващи в положителна светлина хора с увреждания като активни участници в живота.

За повече информация: https://eudevdays.eu/about-edd (cc)