25-ата годишнина от Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП), влязло в сила през 1994 г., беше основната тема на заседанието на консултативния комитет на Европейското икономическо пространство на 23 и 24 май
Комитетът, в който са представени работодатели, работници и други действащи лица от гражданското общество в държавите — членки на ЕИП, изтъкна като основни приоритети за идните години завършването на вътрешния пазар и разглеждането на въпроса за неговото социално измерение.

На специална сесия, посветена на отбелязването на 25-ата годишнина, председателят на секция „Външни отношения“ на ЕИСК Диляна Славова описа Споразумението за ЕИП като „пример за успех“. По думите ѝ то е „повече от търговско споразумение“ – то е „пример за сътрудничество между държави, които споделят едни и същи ценности“. Генералният секретар на Европейската асоциация за свободна търговия Анри Жета подчерта колко устойчиво е Споразумението за ЕИП: „Преживяхме финансовата криза и цели четири реформи на Договорите на ЕС, а ЕИП все още съществува и функционира. Необходими са много труд и политически усилия, за да се постигне такова ниво на сътрудничество“. (dgf)