От група „Многообразие Европа“ на ЕИСК

Основните елементи на резюмето на проучването относно „Младите хора и ЕС: възприятия, знания и очаквания“ бяха представени на 15 май в залата за пресконференции в сграда „Шарлеман“ на Европейската комисия.

Това проучване има за цел да направи сравнение между нагласите на младите хора, които учат в Европейските училища в Брюксел и в училищата, които следват националните образователни системи във Франция, Германия, Италия, Швеция и Румъния. Какво знаят тези млади хора за ЕС и къде са го научили? Какво мислят за ЕС и как смятат, че ЕС може или ще засегне живота им? Има ли съществени различия между държавите членки и имат ли учениците в Европейските училища значително по-различни нагласи?

В своя коментар за проучването Арно Мецлер, председател на групата на ЕИСК „Многообразие Европа“, заяви: „От съществено значение е да се изгради ново европейско гражданство като начин за ангажиране на хората и тяхното обогатяване. Би трябвало да изготвим нови образователни инструменти по отношение на ЕС, например чрез разработването на европейска платформа за учене или въвеждането на специален предмет в училищата, който да обяснява какво ежедневно правят институциите на ЕС. Искаме да направим европейската общност по-активна. ОГО и гражданите би трябвало да комуникират идеята и целите на Европа. Трябва да се възползваме от нашите млади поколения и да се вслушваме в тях както на национално, така и на европейско равнище.“ (ih)