Единният пазар донесе множество осезаеми ползи за европейските граждани

Единният пазар донесе множество реални ползи за европейските граждани. Това изтъква Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) в своя отговор на оценката, която Европейската комисия извърши на състоянието на единния пазар. Достъпно пътуване със самолет, премахването на таксите за роуминг, по-добри възможности за работа в пазар на труда в континентален мащаб, права на потребителите, които предлагат висока степен на защита през границите – този успех може да бъде противоотрова срещу популизма, национализма и протекционизма, заявява ЕИСК.

На пленарната сесия на 15 май беше прието становище на ЕИСК относно съобщението на Комисията „Единният пазар в един променящ се свят — Уникален актив, нуждаещ се от възобновен политически ангажимент“, в което се разглежда периода от 25 години единен пазар и се очертават бъдещите предизвикателства.

Единният пазар е изключително постижение, изтъква ЕИСК в становището си, и ЕС трябва да направи така, че гражданите му да осъзнават факта, че много от действителните предимства, от които са се възползвали през последните 25 години като потребители са резултат от наличието на единен пазар – ползи, които се оценяват на 8,5% от БВП на ЕС.

За европейските дружества единният пазар е означавал възможност за разрастване и разширяване на дейността им в целия ЕС. На световно равнище единният пазар е предоставил на Европа лост, изразяващ се в пазар от 512 милиона души, както пролича наскоро от международните усилия за привеждане в съответствие с Общия регламент относно защитата на данните.

Този успех може да помогне да се намери необходимата подкрепа за приспособяване на единния пазар към цифровата ера, изтъква Европейският икономически и социален комитет(ЕИСК).

Освен това единният пазар трябва да бъде възприеман като възможност за утвърждаване на европейските ценности и права: „Ценности като свободата, икономическият растеж, демокрацията, мирът, науката и иновациите, политическата стабилност, правата на потребителите и социалните права трябва винаги да присъстват в умовете на гражданите. Те дават възможност за напредък и просперитет за всички държави членки и граждани“, заявява докладчикът по становището Gonçalo Lobo Xavier.

„Единният пазар засяга всички и в това се крие силата му“, отбелязва съдокладчикът Juan Mendoza Castro, „Трябва да се борим с популистките и националистическите заплахи, които нарастват в Европа, и единният пазар е един от най-добрите инструменти, с които разполагаме, за да се противопоставим на тези послания.“

ЕИСК съсредоточава вниманието си и върху политиката на ЕС в сферата на конкуренцията. Нейните правила за ограничаване на държавната помощ и борбата срещу злоупотребите с господстващо положение са източник на динамика за европейския пазар и ползи за потребителите и предприятията. Въпреки това, в условията на сериозна световна конкуренция на (понякога държавни) олигополи или монополи, ЕС би трябвало да изисква реципрочност от своите търговски партньори, за да помогне на европейските дружества да бъдат конкурентоспособни на пазара. (dm)