Наградата на гражданското общество за 2019 г. е посветена на овластяването на жените

През 2019 г. ЕИСК ще даде наградата за гражданското общество на проекти за овластяване на жените и борба за равенство между половете

Вече може да се подават кандидатури за 2019 г.

 

Налични езици:

Уводна статия

Гласувахме и избрахме нашите представители в Европейския парламент Гласувахме и преди всичко си дадохме сметка, че гласът ни има силата да влияе на ежедневието ни.

Отбележете си в календара

Накратко

Заместник-председателят на ЕИСК Исабел Каньо даде един от шестте начални изстрела на състезанието „20-те километра на Брюксел“.

Над 40 000 бегачи от 137 националности взеха участие в спортната проява за пробягване на 20 км в Брюксел, която отбеляза своята 40-та годишнина на 19 май 2019 г. Тази година кросът се проведе под знака на европейските избори и девиза „Този път ще гласувам“.

Диляна Славова представи възгледите на ЕИСК на среща на министрите на външните работи на държавите от Източното партньорство

На 13 май Диляна Славова, председател на секция „Външни отношения“ на ЕИСК, присъства на заседанието на министрите на външните работи на държавите от Източното партньорство, домакинствано от Съвета на ЕС, за да отбележи 10-та годишнината от Източното партньорство.

ЕИСК отбелязва 25-ата годишнина от Споразумението за ЕИП

25-ата годишнина от Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП), влязло в сила през 1994 г., беше основната тема на заседанието на консултативния комитет на Европейското икономическо пространство на 23 и 24 май

Столовата на ЕИСК/КР прекратява използването на пластмасови изделия

От 14 май в общата столова на Европейския комитет на регионите и Европейския икономически и социален комитет в сградата Жак Делор се прекратява използването на пластмасови изделия за еднократна употреба или опаковани с пластмаса продукти, като по този начин тя става първата столова на европейските институции без пластмасови изделия.

Новини от ЕИСК

Маргрете Вестагер в ЕИСК: „Нуждаем се от глобално решение за цифровото данъчно облагане“

Европейският комисар по въпросите на конкуренцията Маргрете Вестагер заяви на майската пленарна сесия на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК), че „Комисията прокарва идеята за цифрово данъчно облагане, тъй като е необходимо глобално решение: не е приемливо някои дружества да плащат данъци, а други – не“. Комисарят обаче обясни, че ЕС трябва първо да намери европейско решение.

Борбата срещу антисемитизма е също така борба за демократична, основана на ценности Европа

ЕИСК покани Рая Каленова (Европейски еврейски конгрес), Михал Билевич (Център за изследване на предразсъдъците, Варшавски университет) и Жоел Котек (Свободен Брюкселски университет – ULB) на дискусия, посветена на антисемитизма в Европа на майската си пленарна сесия.

ЕИСК отправя предложение за увеличаване на приноса на МСП към биоикономиката

„Предизвикателствата, пред които сме изправени, включват както борба с изменението на климата, така и осигуряване на прехрана за една планета, която в скоро време ще бъде дом на 10 милиона души. Биоикономиката, която включва производството на възобновяеми биологични ресурси и тяхната трансформация в храни, фуражи и продукти на биологична основа, може да играе основна роля за постигането на двете цели." – заявиха Миндаугас Мацюлявицюс и Удо Хемерлинг, докладчици по становището на ЕИСК относно актуализирането на стратегията за биоикономиката, прието на 15 май.

Достойно остаряване — човешко право, но и възможност за икономически напредък

ЕИСК счита, че достойното остаряване би трябвало да стане част от основните права на човека. Това, че европейците живеят по-дълго, е добра новина. Но със застаряването на населението възникват нови социални, икономически и здравни предизвикателства, които засягат както възрастните хора, така и техните семейства и общества. ЕИСК е на мнение, че твърде дълго тази тема е пренебрегвана и че не е помислено навреме за нарастващите потребности на възрастните хора. В становище, прието на 15 май, ЕИСК подчертава огромния потенциал на възрастните хора във връзка с откриването на нови работни места и осъществяването на технологичен напредък.

Гражданското общество в Европа призовава за политически ангажимент за постигане на равно третиране на мъжете и жените

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) настоятелно призова Европейския съюз и неговите държави членки да поставят равенството между половете на челно място в политическата си програма, изразявайки загриженост, че неотдавнашните атаки срещу правата на жените в Европа биха могли сериозно да компрометират напредъка към постигане на равенство между мъжете и жените.

ЕИСК приканва правителствата да насърчават и популяризират филантропията в Европа

Европейският икономически и социален комитет призова държавите — членки на ЕС, да създадат благоприятна за филантропията среда, в съответствие със свободите и основните права на ЕС, като им препоръчва да я признават и насърчават като начин за демонстриране на обществена ангажираност към общото благо.

Единният пазар донесе множество осезаеми ползи за европейските граждани

Единният пазар донесе множество реални ползи за европейските граждани. Това изтъква Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) в своя отговор на оценката, която Европейската комисия извърши на състоянието на единния пазар. Достъпно пътуване със самолет, премахването на таксите за роуминг, по-добри възможности за работа в пазар на труда в континентален мащаб, права на потребителите, които предлагат висока степен на защита през границите – този успех може да бъде противоотрова срещу популизма, национализма и протекционизма, заявява ЕИСК.

Изкуственият интелект в Европа: никой не бива да бъде изключен

Развитието на изкуствения интелект в Европа трябва да бъде възможно най-приобщаващо, заявява ЕИСК в оценката си на Координирания план за изкуствения интелект на Европейската комисия. Политиката следва да гарантира, че гражданското общество ще се възползва от многобройните преимущества на ИИ, като същевременно бъдат сведени до минимум рисковете, като например манипулирането на демократичните процеси.

Новини от групите

Гласът на работниците в следващия Европейски парламент

от група „Работници“ на ЕИСК

„Гласът на работниците трябва да се чуе силно и ясно не само в Европейския парламент, но и в Комисията.“ –заяви Оливер Рьопке, председател на група „Работници“. По тази причина на 22 май 2019 г. група „Работници“ на ЕИСК организира съпътстваща проява на Конгреса на Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП), за да обсъди как можем да гарантираме, че правата на работниците ще заемат централно място в политическата програма на следващия Европейски парламент през следващите пет години.

Група „Многообразие Европа“ публикува резюме на проучването относно младите хора и ЕС

От група „Многообразие Европа“ на ЕИСК

Основните елементи на резюмето на проучването относно „Младите хора и ЕС: възприятия, знания и очаквания“ бяха представени на 15 май в залата за пресконференции в сграда „Шарлеман“ на Европейската комисия.

Заместник-председателят на Комисията обсъди бъдещите политически приоритети с група „Работодатели“

от група „Работодатели“ на ЕИСК

Инвестициите в ЕС, предизвикателствата пред Съюза и вероятните приоритети за следващия мандат на Европейската комисия и Европейския парламент – това бяха основните теми на дебата между заместник-председателя на Европейската комисия Юрки Катайнен и членовете на група „Работодатели“, който се проведе по време на заседанието на групата на 15 май 2019 г.

Скоро в културни прояви на ЕИСК

„Grand Départ“ — старт за чиста мобилност

На 3 юли 2019 г. ЕИСК ще приветства Алберто Тоскано, журналист и автор на книгата „С велосипед срещу варварството на нацизма — невероятната съдба на шампиона Джино Бартали“, на дебат на тема чистата мобилност. Италианският шампион по колоездене Джино Бартали е бил гордостта на режима на Мусолини и изключителен човек — дискретен герой, спасил стотици италиански евреи по време на Холокоста.

Изложба „Постиндустриални общества: изкуство и криза на ценностите“.

ЕИСК ще бъде домакин на изложбата „Постиндустриални общества: изкуство и криза на ценностите“, представяща работата на испанския художник Хесус Монтоя Орибе. Изложбата е организирана така, че да покаже работата, извършена от ЕИСК в областта на индустриалните промени, и за тази цел е подготвена в сътрудничество с Консултативната комисия по индустриални промени (CCMI). Изложбата ще бъде представена в ЕИСК от 3 юни до 30 юни, а откриването е планирано на 3 юни 2019 г. заедно със заседанието на CCMI.

Повече информация можете да намерите на https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/post-industrial-societies-art-crisis-values (cc)

Council to host EESC exhibition The EU speaks your language

poster EU speaks your language

Съветът на ЕС ще представи в сградата си изложбата „ЕС говори на твоя език“, първоначално показана в ЕИСК през септември 2018 г., за да се отбележи 60-ата годишнина на първия правен акт, с който се утвърждава многоезичието в ЕС.

Изложбата „ЕС говори на твоя език“ беше подготвена от ЕИСК и открита през септември 2018 г. по повод на 60-ата годишнина от влизането в сила на Регламент № 1/58.

 

Изложбата на тема „Заедно за приобщаване“ е част от Европейските дни на развитието

Фотоизложбата на тема „Заедно за приобщаване“ се представя на 18 и 19 юни 2019 г. в рамките на платформата „Глобалното село“ на Европейските дни на развитието (ЕДР през 2019 г.), организирани от Европейската комисия в комплекса Тур & Такси, Брюксел.

Изложбата беше организирана от ЕИСК в сътрудничество с Международния консорциум за развитие на хората с увреждания и беше показана миналия декември в сградата на ЕИСК с цел отбелязване на Международния ден на хората с увреждания.