През 2019 г. ЕИСК ще даде наградата за гражданското общество на проекти за овластяване на жените и борба за равенство между половете

Вече може да се подават кандидатури за 2019 г.

 

През 2019 г. ЕИСК ще даде наградата за гражданското общество на проекти за овластяване на жените и борба за равенство между половете

Вече може да се подават кандидатури за 2019 г.

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) обяви началото на периода за кандидатстване за Наградата за гражданското общество за 2019 г. Темата тази година е „повече жени в европе...Повече

През 2019 г. ЕИСК ще даде наградата за гражданското общество на проекти за овластяване на жените и борба за равенство между половете

Вече може да се подават кандидатури за 2019 г.

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) обяви началото на периода за кандидатстване за Наградата за гражданското общество за 2019 г. Темата тази година е „повече жени в европейското общество и икономика“, като с наградата ще бъдат поощрени иновативните инициативи и проекти, които се борят за равни възможности за жените и мъжете и за равното им третиране във всички сфери на икономическия и социалния живот.

В конкурса за Наградата за гражданското общество на ЕИСК могат да участват всички организации на гражданското общество, официално регистрирани в Европейския съюз, които работят на местно, регионално, национално или европейско равнище. Могат да кандидатстват и физически лица. Могат да кандидатстват инициативи, които са осъществени или са в процес на осъществяване.

Наградният фонд от 50 000 евро ще бъде разпределен между не повече от петима победители. Крайният срок за подаване на кандидатурите е 10 ч. на 6 септември 2019 г., а церемонията по връчването на наградата ще се проведе на 12 декември 2019 г. в Брюксел.

Пълният списък с изискванията и формулярът за кандидатстване са поместени на нашата уебстраница. (ll) 

Свиване