Цифрово издание – Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) – 60 години ангажираност

Гражданското общество в действие за бъдещето на Европа!

Създаден с Римските договори през 1957 г., Комитетът провежда първата си пленарна сесия преди 60 години на 19 май 1958 г. Оттогава историята на Комитета е свързана с тази на процеса на европейска интеграция, за който не е спирал да работи.

Това цифрово издание проследява 60-те години ангажираност на Комитета за привличане на гражданското общество в цялото му многообразие в изграждането на Европа, акцентирайки върху неговите успехи, големите му постижения, добавената му стойност и визията му за бъдещето на Европа.

Това динамично издание, обогатено с мултимедийно съдържание, и по-специално с видеоматериали и инфографики, е насочено както към информираната общественост (медии, организации на гражданското общество, национални икономически и социални съвети, други институции, университети и др.), така и към широката публика. Разработено като динамичен продукт, целта на изданието е да подчертае уникалната роля, която играе ЕИСК – както и гражданското общество, което той представлява – в процеса на европейска интеграция, като двигател на демокрацията на участието.

Предназначено за четене върху мобилни устройства (таблети, а скоро и смартфони), изданието ще бъде достъпно на първо време на три езика (английски, френски и немски) на интернет сайта на Комитета. (fgr)