От група „Работници“ на ЕИСК

„Социалният дневен ред би трябвало да стои в центъра на плана за възстановяването на Европа след Covid-19. Трябва да се съсредоточим върху извършването на дълбока реформа на Пакта за стабилност и растеж и установяването на златно правило, което открива пред страните възможност за инвестиране в социална инфраструктура, заяви председателят на група „Работници“, Оливер Рьопке.

Г-н Рьопке откри уебинара на група „Работници“ на ЕИСК, посветен на начините на изграждане на по-справедлива Европа, с цел справяне с последиците от пандемията от коронавирус, който е организиран с подкрепата на заместник-председателя на ЕИСК по въпросите на комуникацията Исабел Каньо. Оливер Рьопке подчерта, че всеки план за възстановяване би трябвало да се основава на принципите на солидарност, устойчивост, както и на защита и участие на работниците.

Според участниците в уебинара – сред които европейският комисар, отговарящ за работните места и социалните права Никола Шмит, председателят на група S&D на Европейския парламент Ираче Гарсия и генералният секретар на Европейската конфедерация на профсъюзите Лука Визентини – невижданият размер на тази криза, поради която хиляди хора загубиха средствата си за препитание, изисква да се даде отговор, който не може да бъде обикновено връщане към предишното положение.

Комисар Никола Шмит наблегна на факта, че планът за възстановяване трябва да има за цел постигането на икономическо и социалното сближаване, като същевременно включва основните цели като Зеления пакт и Цифровия пакт, и в тясно сътрудничество със социалните партньори се предвидят инструменти, с които да се намалят рисковете, свързани с бедността и безработицата, като например механизма SURE, който чрез отпускане на заеми подкрепя националните режими на работа при непълно работно време, инициативите на равнището на ЕС за гаранцията за младежта и за минимална работна заплата.

Председателката на група S&D, Ираче Гарсия, подчерта, че сега повече от всякога е необходимо да има амбициозно споразумение относно МФР, така че да се гарантира широкообхватен план за възстановяване, основан на Eвропейския стълб на социалните права и ЦУР. Тя призова за по-силни правомощия на ЕС в областта на здравната политика, по-специално за да се подобри европейската устойчивост на подобни пандемии в бъдеще. „Нуждаем се от Европейски здравен съюз“, подчерта г-жа Ираче.

Генералният секретар на ETUC, Лука Визентини, предупреди, че има риск отлагането – както препоръчват предприятията и финансовият сектор, които призовават за „съсредоточаване върху най-основното“ – на важните инициативи, подети от Комисията преди пандемията, като Зеления Пакт, Eвропейския стълб на социалните права и справедливия преход към цифровизация, сериозно да застраши възстановяването, като същото би се случило и с връщане към строги бюджетни ограничения. (mg)