На 29 април ЕИСК организира уебинар, за да разгледа актуалното състояние на отношенията между ЕС и Африка, считани за един от приоритетите на Комисията за идните години, и понастоящем застрашени от пандемията от COVID-19. Участниците изразиха съгласие, че от първостепенно значение са консолидирането на веригите на доставки и постигането на споразумение за облекчаване на тежестта на външния дълг на африканските държави.

В дебата взеха участие Лука Жайе, председател на ЕИСК, Вера Сонгве, заместник генерален секретар на ООН и изпълнителен секретар на Икономическата комисия за Африка на ООН; посланик Раниери Сабатучи, ръководител на Делегацията на ЕС и специален представител на Европейския съюз за Африканския съюз; Стефано Мансервизи, бивш генерален директор на генерална дирекция „Международно сътрудничество и развитие“ (DEVCO) на Европейската комисия, Диляна Славова, председател на секция „Външни отношения“ на ЕИСК, и Стивън Каринги, директор на дивизия „Регионална интеграция, инфраструктура и търговия“ към Икономическата комисия за Африка на ООН. Дебатът се вписва в поредица от уебинари, организирани от ЕИСК, с цел да изрази позициите си във връзка с пандемията от COVID-19 и нейните последствия. (dgf)