Изправя ли се ЕС срещу предизвикателството COVID-19? Могат ли този път хората да очакват ЕС да им помогне да преминат през бурята или ще се почувстват предадени както по време на другите две големи кризи през този век? Докато епидемията върлува в Европа, отнемайки много човешки животи и предизвиквайки повсеместен икономически хаос, председателят на ЕИСК Лука Жайе разгледа реакцията на ЕС досега и посочи няколко дръзки действия, които до вчера биха били немислими. Според него обаче има какво още да се направи, за да се начертае пътят, който би могъл да помогне на европейските лидери да намерят допирни точки. (ll)