от група „Работници“ на ЕИСК

Докато кризата с COVID-19 продължава да ескалира в Европа, група „Работници“ на Европейския икономически и социален комитет е изключително обезпокоена, че от някои държави членки идват новини за застрашени колективни трудови договори и права на работниците. Особено силно ни тревожи ситуацията в Полша, където правителството предлага приемането на законодателство за извънредната ситуация с COVID-19, което ще застраши независимостта на Съвета за социален диалог и на социалните партньори.

Група „Работници“ научи също така, че в Италия правителството и социалните партньори постигнаха съгласие обезщетенията за безработица за работниците, които не могат да работят по време на кризата с COVID-19, да бъдат договаряни чрез колективните трудови договори, но крайно десни политици призоват за преустановяването на тези договори.

В Унгария без предварителни консултации със социалните партньори бяха приети промени в трудовото право, които излагат на риск правата на работниците. Освен това министър-председателят Виктор Орбан, възползвайки се от пандемията, получи извънредни правомощия, които далеч надхвърлят подобни правомощия в други държави от ЕС и застрашават принципите на правовата държава и основните права: те са безсрочни и му позволяват да преследва по съдебен път всеки, които разпространява предполагаема невярна информация, включително журналисти.

Справянето с пандемията с COVID-19 е едно от най-големите изпитания на нашето време. Група „Работници“ признава, че на правителствата може да им се наложи да приемат спешни мерки за справяне с последиците от пандемията, но подчертава, че всички те трябва да зачитат основните права на човека, включително правата на работниците и синдикалните организации. Сега е време за солидарност и съвместна работа. Само така ще се справим с пандемията. (група „Работници“)