Лука Жайе, председател на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК), и Диляна Славова, председател на секция „Външни отношения“, направиха съвместно изявление на 26 март, в което приветстват решението на Съвета от 24 март 2020 г. за започване на преговори за присъединяване с Албания и Северна Македония.

Г-н Жайе и г-жа Славова подчертаха, че: „В тези трудни за региона, за Европа и за света времена е от първостепенно значение да изпратим окуражаващото и положително послание на Западните Балкани, че сме единни, както и че — по думите на председателя на Европейската комисия — споделяме един и същ континент, една и съща история и култура, и ще споделим и една и съща съдба.“

В заявлението си те също припомниха, че ЕИСК изрази решителната си подкрепа за разширяването на Европейския съюз с шестте държави от Западните Балкани, „при условие че отговорят на всички необходими критерии за членство“.

Във връзка с ролята на гражданското общество в предстоящите преговори за присъединяване г-н Жайе и г-жа Славова изтъкнаха, че „в преговорите за присъединяване трябва настоятелно да се насърчават и популяризират социалният диалог и ролята на социалните партньори и организациите на гражданското общество, тъй като това е единственият начин да се наблюдава и гарантира зачитането на основните европейски ценности, включително принципите на правовата държава, основните права на човека, съдебната реформа, борбата с корупцията и дискриминацията, свободата на пресата.“

В заключение в изявлението отново се посочва категоричният ангажимент на ЕИСК за продължаване и укрепване на усилията, за да „продължим да бъдем гласът на гражданското общество в Западните Балкани и да служим като мост между техните правителства и институциите на ЕС.“ (dgf)