„Твоята Европа, твоето мнение!“ – факти и цифри

За тазгодишното 10-то издание на „Твоята Европа, твоето мнение!“ бяха получени рекорден брой заявки за участие – 972 от страни от ЕС и 67 от петте страни кандидатки –  като най-голям брой (221) бяха подадени от Румъния, а най-малък (по 4) – от Малта и Черна гора.

За участие бяха избрани с помощта на електронен жребий 33 средни училища – по едно от всяка от 28-те държави — членки на ЕС, и от петте страни кандидатки (Албания, Република Северна Македония, Сърбия, Турция и Черна гора). За пръв път в историята на „Твоята Европа, твоето мнение!“ в дискусиите се включи едно от европейските училища в Брюксел, в което учат деца на служители на институциите на ЕС. Те се обучават предимно на родните езици на родителите но имат и общи часове в многоезична и мултикултурна среда.

На 20 и и 21 март 2019 г. 102 ученика, по трима от всяко от участващите училища, дойдоха в Брюксел, за да вземат участие в голям дебат. Най-младите бяха на 15 години, най-възрастните – на 20, а повечето от тях – между 16 и 18 години. За разлика от по-възрастните асамблеи тук девойките бяха по-многобройни от младежите (60 на 42).

Преди проявата участниците се подготвиха за дебата под ръководството на придружаващия ги учител. Те бяха посетени и от член на ЕИСК, който помогна за стимулиране на дебата, съсредоточавайки се върху набор от ключови въпроси:

  • Как можем да укрепим представителната демокрация в бъдеще?
  • Какви други форми на политическо участие съществуват освен гласуването на избори за ЕП и как бихте участвали в тях?
  • Какво трябва да се направи според Вас, за да се повиши участието на избирателите в изборите за ЕП?

По време на проявата учениците работиха под ръководството на експерти модератори, за да изготвят 10 препоръки които да отправят към създателите на политики на ЕС. След това с гласуване бяха избрани трите най-добри предложения.

„Твоята Европа, твоето мнение!“ (YEYS), организирана от ЕИСК — гласът на гражданското общество на европейско равнище, е емблематичната проява на Комитета, . С нея ЕИСК цели да гарантира, че вижданията, опитът и идеите на по-младото поколение се вземат предвид предвид в процеса на изготвяне на политиките на ЕС.

Допълнителна информация за YEYS2019 можете да намерите на официалната страница на проявата. (dm & ks)