Десет години след първото си издание „Твоята Европа, твоето мнение“ е по-актуална от всякога, казва инициаторката ѝ

В тази година, в която „Твоята Европа, твоето мнение“ навършва десет години, ЕИСК Инфо се срещна с бившата заместник-председателка Ирини Пари, която през 2010 г. лансира идеята за тази проява. Поглед назад към началото на YEYS и напред към бъдещето на Европа.

ЕИСК Инфо: Госпожо Пари, бихте ли ни разказали как възникна тази инициатива? От какво беше вдъхновена тя?

Ирини Пари: Като заместник-председател по комуникацията исках да установя връзка с младите европейски граждани. Исках да дам възможност на тези „необичайни заподозрени“ да изживеят, разберат и споделят Европа от първа ръка, далеч от стереотипите, и да ги насърча да бъдат ангажирани и активни в обществото. Исках да видя звездите от знамето на Европа да заблестят в очите на тези млади хора и го направих!

Удовлетворена ли сте от начина, по който се разви инициативата през годините?

Да! Огромно удовлетворение е да видиш как нещо, което си създал, се развива и разраства. Огромна награда е да знаеш, че си стигнал до хиляди млади сърца в цяла Европа. Възползвам се от възможността да благодаря сърдечно на всички заместник-председатели по комуникацията, които поеха факела, особено на Исабел, както и на целия екип на „Твоята Европа, твоето мнение“, който прегърна идеята за тази проява с толкова ентусиазъм и страст и продължи добрата работа през годините.

Как виждате ролята на младите хора в изграждането на Европа сега и в бъдеще? Твърдо вярвам в младите хора и техния динамизъм. Днес младите хора растат в трудни и изпълнени с предизвикателства времена, но, от друга страна, всяко предизвикателство е и великолепна възможност! Вижте младите от поколението Y, които вече дават отговори, търсят нови пътища чрез икономиката на споделянето и нейните платформи, развиват предприемачеството, придават значение и стойност на професионалния си живот, дават приоритет на приноса за обществото и борбата с изменението на климата. Предвид мощното младежко движение в подкрепа на климата, на което сме свидетели днес, бих казала, че инициативата YEYS е по-актуална от всякога: младите хора искат да вземат думата, а ние с тази инициатива изпреварващо сме им я дали!

Как бихте оценили YEYS 2019 г.?

Както всяка година съм впечатлена от резултатите! Тази година тинейджъри от цяла Европа дебатираха по темата „Гласувайте за бъдещето“. Те поискаха повече образование, повече информация и повече прозрачност чрез използване на всички налични средства — интерактивни уебсайтове, уроци, контакти, дейности, срещи — и с участието на всички —- възрастни граждани, младежи, политици, социални движения, експерти и медии.

Каква е Вашата идеална Европа?

Мечтая за дълбоко демократична Европа, в която се зачитат изборите, разделението на правомощията, основните права и върховенството на закона. Европа, в която има процъфтяваща, динамична, независима и основана на диалог демокрация на участието. Знаем добре, че в живота няма само една истина! Важно е да се разбират гледните точки на другите, да се изграждат мостове, да се търси обща визия и общото благо да стои над отделните интереси. Гордея се, че съм член на Комитета, защото в него отстояваме именно това. Да, Европа е предизвикателство. Да, Европа е сложна. Да, Европа е несъвършена, но в това е красотата ѝ. Изграждането на Европа е дълъг и труден път, но си струва усилията. Нека го направим заедно!