Цифровата история на „Твоята Европа, твоето мнение!“(Your Europe, Your Say! - YEYS)

Цифровата история на

Водещата инициатива на ЕИСКТвоята Европа, твоето мнение“ беше проведена за пръв път на 15, 16 и 17 април 2010 г. В цифрова публикация е проследен 10-годишният ангажимент на „Твоята Европа, твоето мнение!“ за привличане на младите хора от цяла Европа за участие в изготвянето на политиките на ЕС, като са подчертани разгледаните теми, предложенията, направени на проведените дебати и резултатите от тях с цел да се покаже стойността на приноса на младите хора за изграждането на Европа.

Публикацията предлага широка гама мултимедийно съдържание, най-вече видеоматериали, и е предназначена както за широката публика, така и за конкретни заинтересовани страни като младежки организации, училища, сдружения на учители и родители, медии и др. Тя има за цел също да насърчи чувство за съпричастност сред участниците в различните издания на „Твоята Европа, твоето мнение!“ и да им помогне да съхранят придобития в тази инициатива опит.

Създадена, за да бъде четена на мобилни устройства (таблети и смартфони), ще бъде достъпна на всички езици на уебсайта на Комитета . (ks)