„В изграждане на Европа – последни постижения на ЕИСК“

Брошурата на ЕИСК „В изграждане на Европа – последни постижения на ЕИСК“, издание 2018 г.“ беше публикувана наскоро.

Тази публикация, която е насочена едновременно към обществеността и към другите европейски институции, дава обща представа за работата, извършена от ЕИСК през последните години, в основните области на европейската политика, а именно: икономически, социални, екологични и международни въпроси.

Брошурата е налична на шест езика: френски, английски, немски, испански, италиански и полски, на хартиен носител и на уебсайта на ЕИСК: https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/publications-other-work/publications

За да получите печатни издания, можете да се обърнете към vipceseateesc [dot] europa [dot] eu. (fgr)