Налични езици:

Уводна статия

Уважаеми читатели,

Наближава краят на моя мандат. Бих искал да се възползвам от възможността, която ми предоставя тази уводна статия, и в качеството си на председател на Европейския икономически и социален комитет да припомня някои ключови моменти от работата на ЕИСК през последните две години и половина.

На фона на общественото мнение, което става все по-критично по отношение на Европа, от страна на Комитета този период се характеризираше с воля за разширяване и и задълбочаване на консултациите с европейското гражданско общество, за да може изразяваните от Комитета позиции да бъдат истинско отражение на позициите на гражданското общество в цялото му многообразие.

Отбележете си в календара

23/04/2018 Брюксел
Европейски диалог относно действията на недържавните участници в областта на климата
05/05/2018 Брюксел
Ден на Европа
23/05/2018 - 24/05/2018 Брюксел
Пленарна сесия на ЕИСК и чествания по случай 60-ата годишнина на ЕИСК
24/05/2018 - 25/05/2018 Брюксел
Дните на гражданското общество 2018 г.

Накратко

„Дни на енергетиката в ЕИСК“ — гражданското общество би трябвало да бъде привлечено за по-активно участие в дебата относно енергийната политика на ЕС

Социалната справедливост и участието на гражданското общество трябва да бъдат в центъра на дискусиите относно енергетиката на всички равнища — от местното до европейското. По време на Дните на енергетиката в ЕИСК, които се проведоха на 7 и 8 март в Брюксел, бяха обсъдени състоянието и бъдещото развитие на енергийната политика на ЕС.

ЕИСК подкрепи гражданското участие и добрата публична администрация на заседанието на Икономическия и социален съвет на ООН

Целта на подготвителното заседание на Икономическия и социален съвет на ООН, което се проведе в Прага в края на март, беше да се изтъкне значението на гражданското участие, добрата публична администрация и приобщаващите институции за изпълнението на целите за устойчиво развитие и Програмата до 2030 г.

Нови публикации

„В изграждане на Европа – последни постижения на ЕИСК“

Брошурата на ЕИСК „В изграждане на Европа – последни постижения на ЕИСК, издание 2018 г.“ беше публикувана наскоро.

Тази публикация, която е насочена едновременно към обществеността и към другите европейски институции, дава обща представа за работата, извършена от ЕИСК през последните години, в основните области на европейската политика, а именно: икономически, социални, екологични и международни въпроси.

Новини от ЕИСК

Благодарим Ви, г-н председател Дасис и г-да заместник-председатели Лобу Шавие и Смит!

„Обединена, демократична, солидарна, мирна и просперираща Европа близо до гражданите“

Жорж Дасис, председател на ЕИСК за периода 2015—2018 г.

ЕИСК подкрепи представения от комисар Ансип проект на бъдеща стратегия за изкуствения интелект

Докладчикът на ЕИСК по темата за изкуствения интелект (ИИ) Кателайне Мюлер посочи, че стратегията, която комисар Ансип представи на пленарната сесия на ЕИСК на 15 март, напълно отговаря на призива на Комитета към ЕС да заеме водеща глобална позиция в усилията за определяне на рамката за отговорно развитие и разгръщане на ИИ.

Бъдещето на труда — преодоляването на недостига на умения е от решаващо значение

В становището относно бъдещето на труда, прието на пленарната сесия през март, Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) призова държавите членки да насочат вниманието си към образованието и обучението и да адаптират образователните си системи към нуждите на пазара на труда, който понастоящем е подложен на бързи и драматични промени, предизвикани от новата цифрова и индустриална революция.

„Европейската гражданска инициатива трябва да се превърне в мощен инструмент на гражданското участие“

Европейската гражданска инициатива (ЕГИ) има за цел да насърчава активната гражданска позиция и демокрацията на участието, и има потенциала да спомогне за преодоляването на демократичния дефицит в ЕС. Тя е инструмент, който може да обедини европейците около дадена кауза и така да укрепи чувството за европейска идентичност. За да разгърне пълния си потенциал обаче, тя трябва да е съпроводена с диалог и да окаже необходимото въздействие.

Това, което е забранено в реалния свят, трябва да бъде забранено и във виртуалния

ЕИСК отчита съобщението на Комисията „Борба срещу незаконното съдържание онлайн“ като първа стъпка в правилната посока, но призовава Комисията да въведе програми и ефективни мерки за осигуряване на стабилна и последователна правна рамка за ефикасно премахване на незаконното съдържание. 

ЕИСК призовава за запазване на динамиката в осъществяването на банковия съюз

Carlos Trias Pinto and Daniel Mareels

ЕИСК призовава предложените от Европейската комисия мерки за завършване на банковия съюз и задълбочаване на ИПС да бъдат приложени изцяло във възможно най-кратък срок.

ЕИСК призова за утвърждаване на европейския социален модел

RAPPORTEUR SPEAKING

На пленарната сесия през март Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) заяви, че с оглед на преодоляването на задълбочаващите се неравенства в европейското общество, във всички политики на ЕС следва да се взема предвид социалната устойчивост, а европейският социален модел да се утвърди като гаранция за социална защита за всички граждани в ерата на цифровизацията и глобализацията.

Европейски ден на потребителите 2018 г. – потребителите имат нужда от по-добра защита онлайн

Как най-добре да се гарантира защитата на потребителите онлайн – това беше акцентът на 20-ото издание на Европейския ден на потребителите, съвместна инициатива на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) и Икономическия и социален съвет на Република България, която се проведе на 20 март в София.

Четвъртото издание на Европейския форум за миграцията е насочено към интегрирането на мигрантите на пазара на труда

Основната тема на Европейския форум за миграцията през 2018 г., организиран от Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) и Комисията, беше посветена на предизвикателствата и възможностите при подпомагане на мигрантите да се интегрират на пазара на труда в ЕС. Събитието събра над 120 организации на гражданското общество, както и представители на местното и националното равнище на управление и институциите на ЕС.

Добре дошла на новата главна редакторка

От 3 април 2018 г. Ева Хачик-Плъмли е новият началник на пресслужбата на Европейския икономически и социален комитет.

Новини от групите

Преодоляване на недостига на умения — гледната точка на работодателите

от група „Работодатели“ на ЕИСК

Намирането на решения по отношение на недостига на умения представлява задача с множество измерения, за която е необходимо да се работи не само в областта на системите за образование и обучение, но и по отношение на промяна на нагласите на хората. Поради бързите темпове на промените в днешно време не е лесно да се определят с точност уменията, които ще бъдат необходими в бъдеще. Всички трябва да приемем, че във връзка с труда в бъдеще ще е необходимо учене през целия живот, за да се гарантира, че непрекъснато адаптираме уменията си съм променящите се нужди. Това бяха едни от заключенията от конференцията „Преодоляване на недостига на умения за растеж и създаване на работни места — гледната точка на бизнеса“, която се проведе на 22 март 2018 г. в София, България.

Финансиране на европейския стълб на социалните права

от група „Работници“ на ЕИСК

Спешно се нуждаем от възстановяване на солидарността и спиране на национализма, расизма и недалновидните политики в Европа.

Eвропейският стълб на социалните права е от основно значение за подобряването на условията на живот и труд и системите за социална закрила в Европа, гарантирането на равновесие между професионалния и личния живот и подобряването на социалните стандарти и сближаването между държавите членки на ЕС, включително колективното договаряне и достъпа до социални услуги.

Насърчаване на устойчивия растеж и сближаването в уязвимите региони

от група „Други интереси“ на ЕИСК

На 6 март група „Други интереси“ проведе извънредно заседание в София, в контекста на българското председателство на Съвета на ЕС. Това беше последната проява на групата под председателството на Лука Жайе.

Скоро в културни прояви на ЕИСК

Ден на отворените врати — 5 май 2018 г.

На 5 май 2018 г., събота, ЕИСК, заедно с другите институции на ЕС, ще отвори вратите си за обществеността по случай Деня на Европа.