Членове на ЕИСК посетиха Япония, за да обсъдят търговията и устойчивото развитие

Членове на Комитета за наблюдение „ЕС-Япония“ на ЕИСК посетиха Япония, за да обсъдят прилагането на Споразумението за икономическо партньорство (СИП) и да засилят сътрудничеството с японските партньори. Посещението включваше кръгла маса относно кръговата икономика и първия съвместен диалог на ЕС и Япония с гражданското общество в рамките на СИП.

Еве Парендсон, председател на Комитета за наблюдение „ЕС-Япония“, коментира: „Споразумението между Европейския съюз и Япония за икономическо партньорство е от основно световно значение“.

По време на разговорите бяха обсъдени въпроси, свързани с труда, и участието на жените на пазара на труда, както и потенциалът на кръговата икономика да насърчава устойчивото развитие.

Еве Парендсон приветства успешното започване на съвместен диалог на ЕС и Япония с гражданското общество, като заяви, че това показва добавената стойност на този диалог за укрепването на връзките между двете участващи страни.(dgf)