ЕИСК е готов да работи с Европейската комисия за нов пакт за миграцията и убежището

Спешно е необходимо ново споразумение за миграцията на европейско равнище и за тази цел ЕИСК е готов да подкрепи усилията на Комисията. В изказването си в Брюксел на 3 март 2020 г. председателят на ЕИСК Лука Жайе заяви, че миграцията е приоритет за ЕИСК, което се доказва от факта, че от много години Комитетът е изключително активен в тази област. „ЕС трябва да предприеме бързи действия за изготвянето на нов пакт за миграцията и убежището, както и да работи съвместно с държавите членки по въпросите на интеграцията. Трябва да създадем истинска обща процедура за предоставяне на убежище, която да е надеждна, гъвкава и ефективна“, заяви той.

По време на дебат същия ден, организиран от секция „Заетост, социални въпроси и гражданство“ на ЕИСК, Илва Йохансон, европейски комисар, отговарящ за вътрешните работи, наблегна на сегашната работа на Комисията в областта на миграцията и убежището и на намерението ѝ да вдъхне нов живот на процеса на изготвяне на политики на ЕС чрез ново споразумение. „Нуждаем се от нов пакт за миграцията и убежището, първо, защото най-уязвимите зависят от него и, второ, защото нашата икономика и общество извличат ползи от законната миграция: социалните ни системи трябва да бъдат устойчиви в дългосрочен план, а предприятията ни се нуждаят от квалифицирани кадри“, заяви тя.

След това тя посочи колко е важно да се повиши доверието и да се преодолеят различията между държавите членки, за да могат националните правителства да намерят общ път напред. „Трябва да сме наясно, че миграцията е нещо нормално. Всяка година в ЕС пристигат между 2 милиона и 2,5 милиона души — 140 000 от тях, или 5%, са нелегалните имигранти Това означава, че 95 % от хората влизат по организиран, контролиран и управляван начин“, каза тя. (mp)