ЕС с твърд и решителен отговор на фалшивите новини

Регулиране на социалните медии, развиване на медийна грамотност и подкрепа за независимата и качествена журналистика — това са някои от основните предпоставки за борба срещу дезинформацията и за опазване на демокрацията в ЕС, според ЕИСК.

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) проведе публично изслушване, за да проучи въздействието на кампаниите за повишаване на избирателната активност по време на последните европейски избори и да анализира възможностите за борба срещу дезинформацията, както и да гарантира, че обществеността ще участва по-активно в процеса на вземане на политически решения в ЕС през следващия петгодишен институционален цикъл.

Изслушването показа, че европейските граждани са все по-изложени на лавина от фалшиви новини, некачествена журналистиката, която отдава предимство на сензацията пред безпристрастното отразяване, и филтриране на съдържанието в социалните медии с цел обслужване на различни търговски или политически интереси.

Изслушването се проведе, за да се събере информация за проучвателното становище на ЕИСК относно „Въздействието на кампаниите за участие в процеса на вземане на политически решения“ с докладчик г-жа Шкрабало.

Освен представители на институциите на ЕС и на хърватското председателство на ЕС на изслушването присъстваха и високопоставени служители от Европейската федерация на журналистите (EFJ), Оперативната група на ЕС за стратегическа комуникация с Източното съседство, EU DisinfoLab, Carnegie Europe и Европейски цифрови права (EDRI).

Становището на ЕИСК ще бъде представено на пленарната сесия на Комитета през март. (ll)