ЕИСК и МОТ активизират усилията си за определяне на бъдещето на труда в съответствие с нашите ценности

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) проведе дебат с Международната организация на труда (МОТ) относно бъдещето на труда и Европейския стълб на социалните права, с цел да се проучат допълнителни възможности за сътрудничество и да се активизират усилията бързо променящата се сфера на труда да стане справедлива, достойна и приобщаваща за бъдещите поколения.

Дебатът се проведе в Брюксел по време на пленарната сесия на ЕИСК — органа на ЕС, представляващ европейското гражданско общество. ЕИСК приветства генералния директор на МОТ Гай Райдър, който представи Декларацията на МОТ за бъдещето на труда.

Председателят на ЕИСК Лука Жайе поздрави Гай Райдър по повод стогодишния юбилей на МОТ и изрази ангажираността на своята организация в продължаващите дискусии относно бъдещето на труда.

В обръщението си към пленарното заседание г-н Райдър заяви, че МОТ си е поставила за цел да определи как да се оформи бъдещето на труда в съответствие с нашите ценности в контекст, в който хората често мислят със страх за бъдещето си на работното си място.

Той заяви, че Декларацията за стогодишнината има много сходства с Европейския стълб на социалните права. Той подчерта значението на защитата на колективното договаряне и изрази убеждението си, че ЕИСК има ключова роля в това отношение. Освен това той разгледа въздействието, което становищата на ЕИСК биха могли да окажат върху глобалните трудови и социални стандарти и върху сътрудничеството с държави извън ЕС.

Що се отнася до европейския екологичен пакт, г-н Райдър заяви, че преходът към неутралност по отношение на въглерода до 2050 г. „означава, че решенията за бъдещето на хората трябва да се вземат с тяхно участие, а не да им бъдат спускани отгоре“.

С оглед на по-нататъшното сътрудничество между ЕИСК и МОТ, членовете на ЕИСК и г-н Райдър обмениха мнения по основните предизвикателства пред икономиката.

Малко преди пленарната сесия заместник-председателката на ЕИСК, отговаряща за комуникацията, Исабел Каньо Агилар откри изложба на тема „100 години социална закрила с МОТ“. (ll)