Стратегията за хората с увреждания за следващото десетилетие: ЕС трябва да поеме водеща роля в насърчаването на прогресивни политики

Европейският икономически и социален комитет проведе конференция на високо равнище, на която събра водещи фигури в политиката за хората с увреждания, за да обсъди новата стратегия на ЕС в тази област — стратегия в процес на разработване, която се очаква да окаже сериозно въздействие върху милиони граждани на ЕС с увреждания във всички сфери на живота през следващото десетилетие.

Целта на конференцията на тема „Изготвяне на програма на ЕС за правата на хората с увреждания за периода 2020 – 2030 г.“ беше да представи препоръките и предложенията на ЕИСК във връзка с новата стратегия, но също и да предостави платформа за обмен и принос към обширните консултации за нейното разработване и финализиране от Европейската комисия през първите месеци на 2021 г.

С встъпването в длъжност на новата Комисия и Парламент и с оглед на новия бюджетен програмен период, това е идеален момент за изготвяне на нова стратегия за хората с увреждания. С изготвянето на това становище ЕИСК беше първата институция, която даде принос към започнатия от Комисията дебат по тази тема, заяви заместник-председателят на ЕИСК, отговарящ за комуникацията, г-жа Исабел Каньо Агилар, при откриването на конференцията.

Представяйки предложенията на ЕИСК, докладчикът по становището Янис Вардакастанис, който е и председател на Европейския форум на хората с увреждания, заяви, че новата програма трябва да бъде много по-всеобхватна и амбициозна от настоящата.

ЕИСК призова новата стратегия да бъде в пълно съответствие с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие и Европейския стълб на социалните права. Пълното ѝ изпълнение трябва да се гарантира чрез разработването на национални стратегии за хората с увреждания от държавите членки, които да бъдат стимулирани за тази цел посредством европейския семестър.

Г-н Вардакастанис подчерта, е е важно да се даде възможност на организациите на хората с увреждания да изразят своите виждания във връзка с разработването и изпълнението на политиките по програмата за хората с увреждания.

Комисарят по въпросите на равнопоставеността Хелена Дали заяви, че Комисията ще разработи новата програма въз основа на резултатите от текущата оценка на настоящата стратегия, внасяйки повече справедливост в ежедневния живот на гражданите с увреждания.

Комисията очаква да завърши оценката на настоящата стратегия до юли 2020 г. и въз основа на проектопрограмата да проведе официални консултации относно новата стратегия в сътрудничество с други институции и партньори. След като бъде събрана цялата обратна информация, тя ще публикува съобщението относно новата стратегия за хората с увреждания в рамките на първите три месеца на 2021 г. (ll)