ЕИСК застава до Европейската комисия за насърчаване на зеленото бъдеще на Европа

ЕИСК ще подкрепи стремежа на Комисията да съгласува амбициите с действията си, за да постигне неутралност по отношение на климата до 2050 г. и да постави устойчивостта в центъра на нашата индивидуална и колективна отговорност. На пленарната сесия, проведена в Брюксел на 20 февруари 2020 г., председателят на ЕИСК Лука Жайе подкрепи тазгодишната работна програма на Европейската комисия и нейния акцент върху устойчивото развитие за по-зелена Европа.

По време на дебат с Марош Шефчович, заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за междуинституционалните отношения и перспективи, г-н Жайе посочи, че ЕИСК приветства движещата сила на първата работна програма на Комисията, насочваща? прехода към справедлива, неутрална по отношение на климата и цифрова Европа. “Ние подкрепяме напълно Европейския зелен пакт като основен двигател за промяна и поради това ЕИСК би желал да установи постоянен диалог за устойчивото развитие”, заяви той.

Г-н Шефчович отбеляза със задоволство, че основните приоритети на работната програма на Комисията за 2020 г. съответстват с тези, установени от Комитета, а именно двойния преход — цифровизация и неутралност по отношение на климата, предизвикателствата във връзка с демографските промени, както и нуждата да гарантираме, че нашите предприятия и промишлеността могат да продължават с нововъведенията и конкуренцията в една по-предизвикателна глобална обстановка. „Работната програма за 2020 г. ще бъде не само основа на нашата работа за първата година от мандата, но също така ще определи визията, насоката и ритъма за следващите пет години и занапред. Това е амбициозна програма с 43 цели или пакети за политики“, подчерта той. (mp)