Устойчивото бъдеще на Европа зависи от достъпността на суровините за акумулаторни батерии

Европейският съюз трябва да осигури възможно най-бързо постоянен достъп до суровини, за да се развие силен сектор на акумулаторните батерии, предназначени за електрически превозни средства. Тревожната ситуация в тази област беше обсъдена по време на дебат, проведен в Брюксел на 5 февруари 2020 г. от секция „Транспорт, енергетика, инфраструктури, информационно общество“ (TEN).

Широко разпространена електромобилност, съпроводена с нулеви въглеродни емисии, е следващата стъпка за постигане на устойчив транспорт и неутралност по отношение на климата. При все това Европа може да се отдалечи от изкопаемите горива и да възприеме електрификацията само ако има непрекъснат достъп до суровини за акумулаторни батерии.

Колин Лустенхауер, докладчик по миналогодишното становище на ЕИСК относно акумулаторните батерии, посочи, че е от жизненоважно значение да се повиши информираността относно/за нуждата от незабавни мерки, и изтъкна: „Ние трябва да предприемем незабавни действия. Въпросът с достъпността на суровините остава отворен в сфера, в която Европа има/разполага с малко източници и би искала да гарантира доставките. Електрификацията е единственото решение по отношение на устойчивите горива и тя налага използването на акумулаторни батерии“.

ЕС не разполага в достатъчна степен с необходимите суровини и те трябва да бъдат внасяни. Литият, никелът, манганът и кобалтът идват основно от Южна Америка и Азия. Това означава, че ако не предприеме действия, ЕС ще става все по-зависим от трети страни като Бразилия и Китай.

Пиер Жан Кулон, председател на секция „Транспорт, енергетика, инфраструктури, информационно общество“, заключи: „В името на нашето устойчиво бъдеще трябва да вземем предвид целия жизнен цикъл на акумулаторните батерии и да се запасим с необходимите ресурси. Европейските предприятия могат да се превърнат в основен фактор при разработването и внедряването на акумулаторни батерии на световния пазар само ако предприемат огромен скок напред през следващите няколко години“.