Новият бюджет на ЕС: Съюз с по-малки амбиции?

от група „Работници“ на ЕИСК

Настоящата заплаха от коронавирус и бежанската криза, човешка драма, чиито последни развития се разиграват на турско-гръцката граница, отново показват спешната необходимост от общ европейски отговор на проблеми, които далеч надхвърлят възможностите за решение на отделните държави членки. Европейските институции трябва, сега повече от всякога, не само да приемат мерки и стратегии на равнище ЕС, но, което е още по-важно, да осигурят ресурси в подкрепа на тези инициативи.

Мотото на новата Европейска комисия е „Съюз с по-големи амбиции“, подкрепено от смели социални, екологични и политически цели. Предложения като минималната работна заплата в ЕС и Европейския зелен пакт имат за цел да възстановят доверието на гражданите в Съюза, да решат наболели проблеми и да направят така, че промишленият и екологичният преход да се осъществяват по най-устойчив начин в социален, икономически и екологически план. За да бъдат осъществими тези цели, Европейският парламент предложи, следвайки препоръките на ЕИСК и Комитета на регионите, държавите членки да внасят 1,3 % от своя брутен национален доход (БНД) в бюджета. 

Но този процент, който представлява стриктния минимум, необходим за осъществяването на програмата, беше „орязан“ в Съвета: някои държави членки се опитват да сведат Многогодишната финансова рамка (МФР) до 1 % от БНД на държавите членки — т.е. доста дори под скромното предложение на Комисия за 1,11 %. Това вероятно ще означава намаления от над 12% за мерките за сближаване и 14% за ОСП, което лишава от реално съдържание новите амбициозни планове.

Предложените съкращения на МФР рискуват да направят неефективен Европейския зелен пакт, да изложат на опасност основните усилия на ЕС за сближаване и да оставят Съюза и неговите държави членки безпомощни пред общите предизвикателства. Сега повече от всякога е необходимо Европейският парламент да защити позицията си, а държавите членки да си припомнят, че Европейският съюз е нещо повече от само един бюджет. Докато предизвикателствата в чужбина се множат и популизмът се подхранва от неравенствата, опитите на някои традиционни партии да се заиграват с умерения евроскептицизъм в Европа не са от полза за никого.