Гражданското общество: гръбнакът на европейските ценности

От група „Многообразие Европа“ на ЕИСК

Група „Многообразие Европа“ на ЕИСК организира в Риека, Хърватия, конференция, на която ще бъде обсъдена ролята на гражданския ангажимент за справяне с някои от главните предизвикателства, пред Европа днес.

През последните години ЕС е изправен пред предизвикателства като изменението на климата и загубата на биологично разнообразие, увеличаване на миграцията и свиващо се пространство за гражданското общество. Всичко това би могло по нов начин да подкопае основните ценности на Съюза.

От друга страна, обаче, в ЕС се наблюдава и гражданска ангажираност: Изправени пред тези предизвикателства много граждани от целия ЕС показаха своята солидарност към другите и желание да работят заедно за възприемане на устойчив начин на живот.

Група „Многообразие Европа“ на ЕИСК желае да разгледа тази тема и по тази причина кани членове и представители на гражданското общество да обсъдят заедно своята роля в насърчаването и защитата на основните европейски ценности като права на човека, демокрация, равенство и върховенство на закона.

Конференцията „Гражданското общество: гръбнакът на европейските ценности ще се проведе в Риека – крайбрежен град в Хърватия и европейска столица на културата за 2020 г., във факултета по хуманитарни и социални науки на Университета в Риека.

Дискусията ще се проведе в рамките на три работни групи, всяка от които ще работи под председателството на хърватски членове от група „Многообразие Европа“.

Първата група, под председателството на Лидия Павич-Рогошич, ще обсъди ролята на организациите на гражданско общество в защитата на основните стълбове на демокрацията: независимостта на съдебната власт и институциите, критичното гражданско общество и независимите медии.

В рамките на втората група ораторите и публиката ще обсъдят начина, по който ЕС и представителите на движения за гражданска солидарност могат да работят съвместно по даването на устойчив отговор на интензивните световни миграционни потоци. Модератор на разговорите ще бъде Марина Шкрабало.

Тема на обсъжданията на последната група, под председателството на Тони Видан, ще бъде Европейският зелен пакт и ролята на организациите на гражданското общество в развитието и прилагането на тази програма, която има потенциала да обнови ЕС.

Наложи се конференцията, първоначално насрочена за 25 март, да бъде отложена за по-късна дата поради разпространението на COVID-19. Актуализирана информация може да намерите на:https://bit.ly/2xsqqEY (cl)