Европейският парламент трябва да настоява за силен бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г.

ЕИСК отново призова категорично за многогодишна финансова рамка (МФР) от 1,3 % от брутния национален доход на ЕС-27 за периода 2021—2027 г. Този призив идва в решаващ момент по пътя към постигането на споразумение относно следващия дългосрочен бюджет на ЕС, като Европейският съвет все още се опитва да определи своята позиция.

По време на провелия се през февруари в секция ECO дебат относно актуалното състояние на преговорите за МФР с Йохан Ван Овертвелд, председател на Комисията по бюджети на Европейския парламент, членовете на ЕИСК призоваха Парламента да отстоява амбициозен бюджет на ЕС. С оглед на настоящата геополитическа и икономическа несигурност, глобални мегатенденции, обществени предизвикателства и новия Европейски зелен пакт Европейският съюз трябва да приеме силен бюджет, който да отговаря на планираните мерки.

Председателят на секция ECO Стефано Палмиери заяви: „От решаващо значение е да разполагаме със съгласувана МФР за периода след 2020 г., която да ни позволи да посрещнем предизвикателствата, пред които е изправен ЕС: новият Зелен пакт, промените, свързани с цифровата икономика и значението на запазването на ефективна политика на сближаване.“

Членовете на ЕИСК изтъкнаха, че днес, повече от всякога, ЕС се нуждае от надежден и амбициозен нов бюджет, за да може да отговори на очакванията на хората.

Гост-ораторът г-н Ван Овертвелд, заяви, че не е сигурно как ще еволюира единството на Парламента по време на преговорите със Съвета, що се отнася до подкрепата на призива за 1,3 % от БНД, добавяйки: „Със сигурност мога да кажа, че Европейският парламент възнамерява категорично да води твърди преговори за постигането на компромис.“ Независимо от това Парламентът ще настоява за план за действие в извънредни ситуации, тъй като не може да бъде изключен вариант, при който да не бъде постигнато споразумение преди 1 януари 20121 г., което би имало неблагоприятно въздействие върху навременното стартиране на новите програми.

Накрая ораторите призоваха настойчиво държавните и правителствените ръководители да постигнат възможно най-бързо споразумение на Европейския съвет, което да може да бъде прието от Европейския парламент.

Прочетете съответното становище на ЕИСК. (jk)