Различен глас: жените в музикалната култура на Европа

По случай отбелязването на Международния ден на жената 8 март ЕИСК организира изложба, наречена „Женски ноти“, с която отдава дължимото на музикантките от Европа.

Чрез серия от биографични пана, с които се отдава дължимото на стотици жени, композиторки или музикантки от цяла Европа, изложбата разглежда социалната идентичност на жените музиканти от деветнадесети век до наши дни, като едновременно с това се проследява развитието на музикалната култура.

Изложбата се организира в сътрудничество с Женска топонимия (Toponomastica femminile), италианско сдружение, получило през 2019 г. наградата на ЕИСК за гражданско общество за борбата с неравнопоставеността между половете чрез кръщаването на различни места на видни жени. (ck)