Докато новата програма на ЕС за правата на хората с увреждания е в процес на подготовка, в епизод 4 „Дългият и труден път към достъпността“ обсъждаме въпроса със заетостта на хората с увреждания. Говорим за това какво ЕС би трябвало да направи, за да направи работните места по-приобщаващи — не само във физическо отношение, но и в колективната нагласа на обществото, което почти неизбежно се проваля в опита си да види човека в различна светлина, а не през увреждането му.

Докато новата програма на ЕС за правата на хората с увреждания е в процес на подготовка, в епизод 4 „Дългият и труден път към достъпността“ обсъждаме въпроса със заетостта на хората с увреждания. Говорим за това какво ЕС би трябвало да направи, за да направи работните места по-приобщаващи — не само във физическо отношение, но и в колективната нагласа на обществото, което почти неизбежно се проваля в опита си да види човека в различна светлина, а не през увре...Повече

Докато новата програма на ЕС за правата на хората с увреждания е в процес на подготовка, в епизод 4 „Дългият и труден път към достъпността“ обсъждаме въпроса със заетостта на хората с увреждания. Говорим за това какво ЕС би трябвало да направи, за да направи работните места по-приобщаващи — не само във физическо отношение, но и в колективната нагласа на обществото, което почти неизбежно се проваля в опита си да види човека в различна светлина, а не през увреждането му.

Франк Сиьон и Алба Гонсалес, и двамата с увреждания, ни разказаха за трудностите и пречките, с които е трябвало да се справят, за да започнат работа и да се задържат на нея. Марк Пристлий, професор по политика за хората с увреждания в Университета в Лийдс, обясни как правото на хората с увреждания да работят се е развило в европейското право и в европейските политики през последните десетилетия. Янис Вардакастанис, член на ЕИСК, разгледа практическите мерки, които стратегията на ЕС за хората с увреждания за идното десетилетие би трябвало да съдържа, за да превърне достъпността в реалност в Европа.(ll)

Свиване