Гледната точка на обикновените хора — епизод 4: Дългият и труден път до достъпността

Докато новата програма на ЕС за правата на хората с увреждания е в процес на подготовка, в епизод 4 „Дългият и труден път към достъпността“ обсъждаме въпроса със заетостта на хората с увреждания. Говорим за това какво ЕС би трябвало да направи, за да направи работните места по-приобщаващи — не само във физическо отношение, но и в колективната нагласа на обществото, което почти неизбежно се проваля в опита си да види човека в различна светлина, а не през увреждането му.

Налични езици:

Уводна статия

Уважаеми читатели,

На последната среща на върха на ЕС през февруари от лидерите се очакваше да постигнат значителен напредък по споразумението за дългосрочен бюджет, т.нар. многогодишна финансова рамка. Поради своите дълбоки различия обаче те не успяха да се споразумеят.

Ако няма споразумение, рискуваме да стигнем до още една патова ситуация, която не може да си позволим в създалата се геополитическа обстановка.

Спешните приоритети пред ЕС и рисковете, които преговорите след Брексит крият, не могат да продължат дълго, тъй като ще погълнат енергията, нужна за други приоритети: пакетът за миграция, Зеленият пакт, цифровата трансформация и екологичният преход са само някои от тях.

Накратко

ЕС с твърд и решителен отговор на фалшивите новини

Регулиране на социалните медии, развиване на медийна грамотност и подкрепа за независимата и качествена журналистика — това са някои от основните предпоставки за борба срещу дезинформацията и за опазване на демокрацията в ЕС, според ЕИСК.

Членове на ЕИСК посетиха Япония, за да обсъдят търговията и устойчивото развитие

Членове на Комитета за наблюдение „ЕС-Япония“ на ЕИСК посетиха Япония, за да обсъдят прилагането на Споразумението за икономическо партньорство (СИП) и да засилят сътрудничеството с японските партньори. Посещението включваше кръгла маса относно кръговата икономика и първия съвместен диалог на ЕС и Япония с гражданското общество в рамките на СИП.

Новини от ЕИСК

Ден на ЕГИ 2020 г.: активисти призовават за „съдържателно“ публично участие в конференцията за бъдещето на Европа

С оглед на опита си като организатори на европейски граждански инициативи (ЕГИ) активистите, участващи в Деня на ЕГИ 2020 г. на 25 февруари, предупредиха да не се иска мнението на хората за това каква Европа желаят, ако след това то ще бъде пренебрегнато.

Европейският парламент трябва да настоява за силен бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г.

ЕИСК отново призова категорично за многогодишна финансова рамка (МФР) от 1,3 % от брутния национален доход на ЕС-27 за периода 2021—2027 г. Този призив идва в решаващ момент по пътя към постигането на споразумение относно следващия дългосрочен бюджет на ЕС, като Европейският съвет все още се опитва да определи своята позиция.

ЕИСК застава до Европейската комисия за насърчаване на зеленото бъдеще на Европа

ЕИСК ще подкрепи стремежа на Комисията да съгласува амбициите с действията си, за да постигне неутралност по отношение на климата до 2050 г. и да постави устойчивостта в центъра на нашата индивидуална и колективна отговорност. На пленарната сесия, проведена в Брюксел на 20 февруари 2020 г., председателят на ЕИСК Лука Жайе подкрепи тазгодишната работна програма на Европейската комисия и нейния акцент върху устойчивото развитие за по-зелена Европа.

Стратегията за хората с увреждания за следващото десетилетие: ЕС трябва да поеме водеща роля в насърчаването на прогресивни политики

Европейският икономически и социален комитет проведе конференция на високо равнище, на която събра водещи фигури в политиката за хората с увреждания, за да обсъди новата стратегия на ЕС в тази област — стратегия в процес на разработване, която се очаква да окаже сериозно въздействие върху милиони граждани на ЕС с увреждания във всички сфери на живота през следващото десетилетие.

ЕИСК и МОТ активизират усилията си за определяне на бъдещето на труда в съответствие с нашите ценности

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) проведе дебат с Международната организация на труда (МОТ) относно бъдещето на труда и Европейския стълб на социалните права, с цел да се проучат допълнителни възможности за сътрудничество и да се активизират усилията бързо променящата се сфера на труда да стане справедлива, достойна и приобщаваща за бъдещите поколения.

Застъпниците на правила на ЕС за прозрачна хранителна верига говорят пред пленарната сесия на ЕИСК

ЕИСК е готов да работи с Европейската комисия за нов пакт за миграцията и убежището

Спешно е необходимо ново споразумение за миграцията на европейско равнище и за тази цел ЕИСК е готов да подкрепи усилията на Комисията. В изказването си в Брюксел на 3 март 2020 г. председателят на ЕИСК Лука Жайе заяви, че миграцията е приоритет за ЕИСК, което се доказва от факта, че от много години Комитетът е изключително активен в тази област.

ЕИСК с позиция по икономическите приоритети за 2020 г.

През февруари ЕИСК прие своите становища относно Годишната стратегия за устойчив растеж на Европейската комисия за 2020 г. (ECO/502) и препоръките за икономическата политика на еврозоната (ECO/503). Становищата представляват неговия приноса за дебата относно икономическите приоритети за следващата година и за периода след това, които ще бъдат официално приети от Европейския съвет през март.

Устойчивото бъдеще на Европа зависи от достъпността на суровините за акумулаторни батерии

Европейският съюз трябва да осигури възможно най-бързо постоянен достъп до суровини, за да се развие силен сектор на акумулаторните батерии, предназначени за електрически превозни средства. Тревожната ситуация в тази област беше обсъдена по време на дебат, проведен в Брюксел на 5 февруари 2020 г. от секция „Транспорт, енергетика, инфраструктури, информационно общество“ (TEN).

„Сребърен пакт“ за Европа: ЕС и държавите членки трябва да гарантират качествени дългосрочни грижи

В доклад на ЕИСК положението в сектора на услугите за полагане на грижи с настаняване в дома на работодателя се оценява като неустойчиво: от една страна условията на труд на лицата, полагащи грижи, са на границата на чистата експлоатация, а от друга, получаващите грижи се затрудняват да намерят качествени грижи на достъпна цена. Това положение се дължи на липсата на държавна подкрепа за сектора на услугите за предоставяне на грижи и е резултат на липсата на внимание от страна на политиците.

Новини от групите

Бизнесът за неутрална по отношение на климата Европа — да извлечем максимална полза от ЦУР и Зеления пакт

от група „Работодатели“ на ЕИСК

Все повече европейски предприятия вече мислят различно и освен чисто стопанските аспекти разглеждат и екологичните и социалните въпроси като част от ежедневните си дейности. За да бъде успешен преходът към зелената икономика, ЕС трябва да осигури еднакви условия на конкуренция за своите дружества, като стимулира конкурентоспособността и инвестициите. Това са някои от заключенията на конференцията на тема „Бизнесът за неутрална по отношение на климата Европа — да извлечем максимална полза от ЦУР и Зеления пакт“, която се проведе на 9 март 2020 г. в Сплит, Хърватия.

Новият бюджет на ЕС: Съюз с по-малки амбиции?

от група „Работници“ на ЕИСК

Настоящата заплаха от коронавирус и бежанската криза, човешка драма, чиито последни развития се разиграват на турско-гръцката граница, отново показват спешната необходимост от общ европейски отговор на проблеми, които далеч надхвърлят възможностите за решение на отделните държави членки. Европейските институции трябва, сега повече от всякога, не само да приемат мерки и стратегии на равнище ЕС, но, което е още по-важно, да осигурят ресурси в подкрепа на тези инициативи.

Гражданското общество: гръбнакът на европейските ценности

От група „Многообразие Европа“ на ЕИСК

Група „Многообразие Европа“ на ЕИСК организира в Риека, Хърватия, конференция, на която ще бъде обсъдена ролята на гражданския ангажимент за справяне с някои от главните предизвикателства пред Европа днес. През последните години ЕС е изправен пред предизвикателства като изменението на климата и загубата на биологично разнообразие, увеличаване на миграцията и свиващо се пространство за гражданското общество. Всичко това би могло по нов начин да подкопае основните ценности на Съюза.

Скоро в културни прояви на ЕИСК

Различен глас: жените в музикалната култура на Европа

По случай отбелязването на Международния ден на жената 8 март ЕИСК организира изложба, наречена „Женски ноти“, с която отдава дължимото на музикантките от Европа.

Чрез серия от биографични пана, с които се отдава дължимото на стотици жени, композиторки или музикантки от цяла Европа, изложбата разглежда социалната идентичност на жените музиканти от деветнадесети век до наши дни, като едновременно с това се проследява развитието на музикалната култура.

Изложбата се организира в сътрудничество с Женска топонимия (Toponomastica femminile), италианско сдружение, получило през 2019 г. наградата на ЕИСК за гражданско общество за борбата с неравнопоставеността между половете чрез кръщаването на различни места на видни жени. (ck)