Налични езици:

Уводна статия

Бъдещето не чака: устойчивостта започва у дома

Уважаеми читатели,

През август 2018 г. Грета Тунберг започна своята училищна стачка и скоро след това много млади хора от цяла Европа се присъединиха към протеста ѝ срещу нежеланието на ЕС и неговите държави членки да предприемат смели мерки за борба с изменението на климата.

Отбележете си в календара

Накратко

ЕИСК прие по-строги разпоредби в Правилника за дейността и Кодекса за поведение на членовете

На пленарната си сесия на 20 февруари 2019 г. ЕИСК прие предложение за изменение на Правилника за дейността си, в който се включва нова версия на Кодекса за поведение на членовете като приложение. Новите Правилник за дейността и Кодекс за поведение, които влязоха в сила на 15 март 2019 г., вземат предвид и наскоро приетия Правилник за дейността на Европейския парламент, по-специално разпоредбите за предотвратяване и борба с всички форми на тормоз.

Нови публикации

Излезе брошурата от 12-ото издание на Медийния семинар на гражданското общество

В новата, наскоро публикувана брошура читателите могат да намерят избрани моменти от дебатите относно „Утвърждаване на ценностите на Европа“ и да открият идеите на нашите участници и оратори.

Новини от ЕИСК

„Борим се за бъдещето на всички ни“, каза Грета Тунберг, активистка за климата, пред ЕИСК

На 21 февруари 2019 г., 90 дни преди изборите за Европейски парламент, Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) обсъди ключовата роля, която организираното гражданско общество трябва да играе за истински „rEUnaissance“ на събитие с участието на водещи ръководители от институциите на ЕС и организации на гражданското общество от цяла Европа.

ЕИСК гласува в подкрепа на достоен минимален доход, подкрепен от ЕС

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) прие становището относно „За европейска рамкова директива относно минималния доход“, в което иска от Европейската комисия да въведе обвързваща уредба на ЕС за установяване на адекватен минимален доход в цяла Европа, съобразен със стандарта на живот във всяка държава членка. 

Комисар Хоган в ЕИСК: решението за бюджета на ОСП сега е в ръцете на съзаконодателите

На 20 февруари ЕИСК бе домакин на комисар Хоган за разговор относно бъдеща ОСП

Програмата на ЕС PEACE в Северна Ирландия трябва да продължи след Брексит

На февруарската си пленарна сесия ЕИСК прие становище, в което се заявява подкрепа за продължаването на Европейската програма за мир и помирение (PEACE) в Северна Ирландия след оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС. Продължаването на подкрепата се счита за жизненоважно с оглед на чувствителния характер на дискусиите за границата между Обединеното кралство и Ирландия в контекста на преговорите за Брексит.

Борбата срещу популизма е въпрос, който засяга всички!

Икономическият напредък и социалната стабилност са два основни елемента в борбата срещу евроскептицизма, но сами по себе си не са достатъчни: необходимо е участието на гражданското общество!

ЕИСК предлага нови насоки за устойчиви хранителни режими в Европа

Peter Schmidt

Храната играе централна роля в живота на хората и трябва да се разглежда не само от хранителна или здравна гледна точка, но и от екологична и социална. За да се улесни функционирането на всеобхватна устойчива продоволствена система, ЕИСК предлага да се въведат нови насоки за устойчиви режими на хранене.

ЕИСК подкрепя предложенията на ЕС за гарантиране на въздушния и автомобилния товарен транспорт в случай на Брексит без споразумение

В три становища, приети през февруари, ЕИСК подкрепя предложението на Комисията за временно удължаване на прилагането на законодателството на ЕС за разрешаване на специфични проблеми, които биха могли да засегнат въздушния и автомобилния товарен транспорт в случай на излизане на Обединеното кралство от ЕС без споразумение. 

Годишен обзор на растежа за 2019 г.: няма място за задоволство

Предвид смесените резултати от предходните политики за реформи, много е важно ЕС и държавите членки да направят задълбочена оценка. Въпреки напредъка към днешна дата са необходими по-нататъшни реформи и политически мерки, за да се стимулира растежът и да се засили сближаването и социалното измерение на политиките, заяви ЕИСК в своето становище относно годишния обзор на растежа за 2019 г. (ГОР).

ЕИСК отправи предложения за по-приобщаващ европейски семестър по време на свое изслушване

Държавите – членки на ЕС, трябва да подпомогнат участието на заинтересованите страни в усилията по реформиране на националните икономики Тези усилия, успоредно с нова дългосрочна стратегия на ЕС за устойчиво развитие, биха могли да спомогнат за създаването на по-ефикасен и приобщаващ европейски семестър, който да бъде подготвен за предизвикателствата пред ЕС.

ЕС няма бъдеще без по-нататъшно сближаване

Политиката на сближаване би могла да бъде ефективен начин за справяне със социалните тенденции (евроскептицизъм и др.), пред които е изправен ЕС, ако нейното финансиране продължи да бъде важен източник на инвестиции, което ще направи Европа по-значима в очите на гражданите, ще насърчи по-активното участие на заинтересованите страни и ще подобри оповестяването на резултатите от тази политика. Това беше посланието на заинтересованите страни по време на изслушване в ЕИСК, посветено на политиката на сближаване след 2020 г.

Енергийният преход може да бъде успешен само с участието на всички

Ролята на хората в енергийния преход беше сред основните теми в дневния ред на февруарското заседание на секция „Транспорт, енергетика, инфраструктури, информационно общество“, на което енергийни експерти изложиха своя опит в работата, насочена към гражданите.

Новини от групите

Работодателските организации по повод европейските избори

от група „Работодатели“ на ЕИСК

Гласът на бизнеса трябва да се чуе високо и ясно по време на кампанията за европейските избори Работодателските организации би трябвало да изтъкват както своите потребности и очаквания за следващия мандат на Европейския парламент, така и ползите, които Европейският съюз носи за техния бизнес и за живота на хората. Това са някои от заключенията от дискусията с представители на Конфедерацията на европейския бизнес (BusinessEurope), Обединени МСП (SMEunited) и Европейския център на работодателите и предприятията с публично участие и предприятията, предоставящи услуги от общ интерес (CEEP), състояла се по време на заседание на група „Работодатели“ през февруари.

Оливер Рьопке поема председателството на група „Работници“ на ЕИСК

от група „Работници“ на ЕИСК

На 1 март Оливер Рьопке стана новият председател на група „Работници“ на ЕИСК на мястото на Габриеле Бишоф, която беше председател от октомври 2015 г. до сега.

Групата „Многообразие Европа“ посети Белфаст, за да чуе тревогите относно излизането на Обединеното кралство от ЕС

от група „Многообразие Европа“ на ЕИСК

Групата заседава на 15 февруари 2019 г. в университета Queen's в Белфаст, за да направи преглед на процеса на излизане на Обединеното кралство от ЕС с акцент върху последиците от него за мирния процес в Северна Ирландия.