Дебат на ЕИСК с румънското председателство: време е да се възобнови връзката на хората с Европа

По време на пленарната сесия през януари ЕИСК беше домакин на дебат с министър-председателя на Румъния, Василика Виорика Дънчила, относно приоритетите на румънското председателство на ЕС през първото полугодие на 2019 г. Председателят на ЕИСК Лука Жайе подчерта колко е важно, в навечерието на изборите за Европейски парламент, да се възстанови доверието на европейските граждани в политиката.

Процесът на европейска интеграция да бъде по-добре разбиран, припознаван и подкрепян от тези, които са от най-голямо значение – гражданите на Европа. „Бъдещото на Европа ще бъде обсъдено на срещата на високо равнище в Сибиу на символичната дата 9 май 2019 г., Деня на Европа. Това е последната възможност, преди изборите, да демонстрираме обединена, силна Европа, която е близо до своите граждани и е решена да предприеме смели действия за тях“, каза г-н Жайе. „Нуждаем се не само от по-ефективни политики на ЕС, но и от нов, положителен дискурс, за да се възобнови връзката на гражданите с европейския проект и да се възстанови доверието им в политиката, като се засили сближаването и се противодейства на тенденциите на популизъм“, добави той.

Г-жа Дънчила изрази своята решимост да постигне значителен напредък по най-неотложните въпроси, пред които е изправен Съюзът във връзка със стимулирането на единство, сближаване, солидарност и равенство. Освен това тя потвърди категоричния ангажимент на председателство на ЕС от страна на нейната държава към европейските ценности и вслушването в гласа на европейските граждани относно посока, в която Съюзът би трябвало да върви. „Това е приоритет за румънското председателство. Ние ще предложим варианти и ще вземем решения, които са възможно най-близо до гражданите и реалностите на нашите общества. Само чрез непрекъснато ангажиране на гражданите ще можем да запазим Европа силна и сплотена,“ заяви тя. „Сближаването – обща европейска ценност“ е всъщност и мотото на председателството. (mp)