„Творческа Европа“ 2021—2027 г.: ЕИСК призовава за увеличаване на бюджета и за специална подкрепа по линия на „Хоризонт 2020“

Творческият сектор в Европа има голям потенциал, но се нуждае от повече подкрепа, за да се развие пълноценно и да се превърне в сериозен конкурентен участник на световния пазар. Други отрасли, включително текстилната промишленост, туризмът, автомобилостроенето, строителството и здравеопазването, също биха имали полза от амбициозен сектор на културата и творчеството.

„Като се има предвид значението на сектора за запазването на нашето културно наследство, за насърчаването на нашите ценности, съживяването, иновациите, развлеченията и устойчивостта на работните места и растежа, предложеният бюджет от 1,85 млрд. евро е твърде нисък“, твърди г-жа Бюто-Стъбс, докладчик по становището на ЕИСК относно предложението на Комисията за програмата „Творческа Европа“ (2021 – 2027 г.).

, добавя докладчикът Збигнев Котовски. ЕИСК призовава за специален бюджет по линия на програма „Хоризонт 2020“, за да може да бъде оползотворен огромният потенциал за иновации на различните браншове на творческата индустрия.

Другите предложения на ЕИСК включват:

  • ясна стратегия на ЕС за творческите и културните индустрии както за единния пазар, така и за външната политика с цел повишаване на конкурентоспособността;
  • независимо количествено и качествено проучване на последиците от големите сливания в аудио-визуалния сектор в САЩ за европейския пазар;    
  • увеличаване на бюджета за междусекторното направление с 80 млн. евро, с цел подпомагане на бюрата „Творческа Европа“ да популяризират програмата в своите страни и да работят за постигане на свободна, многообразна и плуралистична медийна среда, качествена журналистика и медийна грамотност. (sma)