„Гражданското общество за rEUnaissance“ Каква Европа искаме след изборите за ЕП?

По покана на председателя на ЕИСК Лука Жайе на 21 февруари ще се проведе проява под надслов „Гражданското общество за rEUnaissance. Дебатите ще дадат възможност да се чуе гласът на организираното гражданско общество и ще предоставят на институциите на ЕС форум, на който да изразят своите очаквания и желания и да споделят вижданията си за Европа за периода след европейските избори.

Срещата, в която ще вземат участие членовете на ЕИСК, ще бъде повод за съвместен размисъл за бъдещето на Европа. На нея ще присъстват и две млади активистки: шведката Грета Тунберг, станала известна с екологичните си протести под надслов „Училищен бойкот в подкрепа на климата“ и британката , известна като „EU Supergirl“, убеден противник на Брексит.

Дебатите ще се проведат в две части: сутринта (от 9,00 ч. до 12,00 ч.) председателите на институциите на ЕС, Жан-Клод Юнкер (Европейска комисия), Антонио Таяни (Европейски парламент), (Комитет на регионите) ще обменят своите виждания с гостите на проявата. Те ще дискутират с лидерите на европейски организации и движения като Business Europe , Европейската конфедерация на профсъюзите (CES/ETUC), Europa Nostra и CIVICO. Председателите на икономическите и социалните комитети на Гърция, Италия, България и Малта също ще изложат своите виждания за бъдещето на Европа. 

Следобедното заседание ще включва 7 семинара, посветени на теми като добрите условия за предприятията, устойчивото развитие, образованието, основните права и европейските ценности, бъдещето на пазара на труда, културата и мира. Заключенията от семинарите ще бъдат включени в становищата на ЕИСК относно Европа на бъдещето, точно преди европейските избори.

С цел комуникация в социалните мрежи за проявата е създадена уебстраница с хаштаг #EUcivilsociety.

21 февруари 2019 г., 9,00 ч. – 12,30 ч., в сграда Charlemagne, 170 rue de la Loi

14,30 ч. – 18,00 ч., в седалището на ЕИСК, сграда Jacques Delors, 99 rue Belliard. (ehp)