Информация за културните прояви в ЕИСК

ЕИСК организира културни прояви, за да привлече по-голяма публика към дебатите, които са в основата на неговата дейност, да подчертае европейското измерение на работата на творците или да популяризира по-слабо известни европейски артисти, които заслужават международно признание. В програмата за 2019 г. има по нещо за всеки.

Под ръководството на членовете Мартина Ширкалова (група „Работодатели“), Дирк Берграт (група „Работници“) и Индре Варейките (група „Многообразие Европа“) (отляво надясно на снимката), представляващи понастоящем подкомитет „Култура“, ЕИСК организира изложби, концерти, прожекции на филми, изпълнения на живо и много други прояви.

Културните прояви, планирани за първите шест месеца на 2019 г., включват изложбата „Какво всъщност означава „стар“? , изпълнение на живо на италианското мецосопрано Валентина Волпе, една от най-популярните участници в конкурса #Ode2Joy Challenge (21 февруари), прожекция на филма „Човекът, който ремонтира жени“, посветен на лауреата на Нобелова награда за мир за 2018 г. д-р Денис Муквеге (6 март), последвана от отворен дебат. Фотоизложбата „Сродни души“ на Сузане Йонгманс, от Нидерландия, която работи с рециклирани материали, ще се проведе в рамките на Конференцията на участниците в кръговата икономика (6–7 март).

Чрез тези прояви, често организирани в партньорство с културни и други организации, ЕИСК иска да изтъкне политическите си приоритети и да повиши осведомеността относно проблеми, които засягат европейското общество.(ck/dm)