Членове на ЕИСК при ученици от цяла Европа във връзка с подготовката на „Твоята Европа, твоето мнение!“

Европейски избори 2019 г.

През февруари членове на Европейския икономически и социален комитет ще посетят тридесет и три училища, за да ги подготвят за младежката асамблея „Твоята Европа, твоето мнение“, която тази година отбелязва десетгодишнината си и ще се проведе в Брюксел под наслов "#YEYSturns10: Vote for the future!” („YEYS на 10 години: Гласувай за бъдещето!“)

В рамките на пленарната сесия на #YEYSturns10 ученици на възраст от 16 до 18 години ще дойдат в Брюксел на 21 и 22 март, за да обсъдят своите идеи, надежди и очаквания относно предстоящите европейски избори. Участниците ще гласуват три предложения, които Европейският парламент да включи в кампанията си за европейските избори.

Освен това окончателният доклад от „Твоята Европа, твоето мнение“ ще бъде разгледан от Европейския парламент като декларация на част от европейските младежи относно „Европа, в която искат да живеят“.

За участие в тази инициатива чрез електронен жребий бяха избрани 33 училища от рекорден брой 1038 желаещи. Ще участват по едно училище от всяка от 28-те държави – членки на ЕС, и от петте страни кандидатки (Албания, бивша югославска република Македония, Сърбия, Турция и Черна гора).

Проявата е под наслов надслов „Твоята Европа, твоето мнение!“ (YEYS) и е организирана от Европейския икономически и социален комитет – гласът на гражданското общество на европейско равнище Това е емблематичната проява на Комитета, предназначена за младите хора.

Допълнителна информация за YEYS2019 можете да намерите на уебсайта, а видеоклипа за YEYS 2018 можете да гледате тук. (ks/dgf)