Проекти на работодателите за румънското председателство

от група „Работодатели“ на ЕИСК

Сближаването, обща европейска ценност – това е мотото на румънското председателство на Съвета на Европейския съюз през първата половина на 2019 г. Група „Работодатели“ вижда редица полезни взаимодействия между приоритетите на румънското председателство и собствените ѝ политически цели. Ето защо групата планира събитието по време на председателството да се съсредоточи върху предприемачеството.

През април група „Работодатели“ ще проведе конференция на високо равнище относно европейския модел на предприемачество, която ще се проведе в Букурещ под патронажа на президента на Румъния в сътрудничество с румънската организация на работодателите. На проявата ще бъде обсъдено бъдещето на политиката за МСП, включително необходимостта от нова визия и допълнителни мерки както на равнището на държавите членки, така и на равнището на ЕС, в подкрепа на предприемачеството и МСП. Работодателите считат, че насърчаването на предприемачеството и конкурентоспособността на МСП като зряла, проактивна и ефективна политика може да направи Европа по-силна и по-способна да се справи с предизвикателствата, пред които е изправена в момента. (lj)