Брексит без сделка застрашава жизнеспособността на въздухоплавателната и химическата промишленост в Обединеното кралство и в ЕС

По време на обсъждане на високо равнище относно въздействието на Брексит върху въздухоплавателната и химическата промишленост, организирано в ЕИСК от Консултативната комисия по индустриални промени (CCMI), ораторите се съгласиха, че Обединеното кралство трябва да продължи да следва законодателството на ЕС, а по отношение на химическите продукти регламентът REACH е от ключово значение. Що се отнася до въздухоплавателната промишленост, следва да се сключат споразумения за реципрочност в най-важните области и планираният преходен период да бъде удължен до най-малко пет години

„Изключително важно е да се намерят реципрочни решения за основните сектори“, предупреди Ян Пай, генерален-секретар на Европейската браншова асоциация в областта на въздухоплаването, космическите изследвания и отбраната, който призова за по-дълъг преходен период. Въздействието от излизането на Обединеното кралство без сделка би засегнало в голяма част веригата за доставки, тъй като навременното предаване се нуждае от гладка верига за доставки. Компонентите често трябва да преминават през Ламанша по няколко пъти преди продуктът да бъде окончателно сглобен. Блокирането само на един елемент може да спре цялата верига на доставки. Същото се отнася и за движението на работници, по-конкретно на специалистите, които трябва да се придвижват бързо между Великобритания и ЕС. Основното притеснение на бизнеса е свързано с различията между законодателството на ЕС и Обединеното кралство.

Споразумението за Брексит е изключително важно и за химическата промишленост, подчерта Ян Краншоу, началник на отдел Международна търговия на Сдружението на химическата промишленост. С оборот от 18 млрд. паунда, плюс 150 000 преки и 500 000 непреки работни места, химическата промишленост е от ключово значение за Обединеното кралство. Това, от което отрасълът се нуждае в най-голяма степен, е сигурност. Организацията на г-н Краншоу е провела проучване сред компаниите, представени в нея, и нито една компания не е казала, че ще спечели от Брексит.

„Поуката, която трябва да извлечем от тази ситуация, е, че трябва да имаме по-добра комуникация що се отнася до постиженията на единния пазар и многобройните предимства, както за промишлеността, така и за гражданите, от членството в ЕС“, каза в заключение председателят на Консултативната комисия по индустриални промени Луцие Студнична.

В края на деня въпросът за кого ще е от полза Брексит остана без отговор. (sma)