Група „Работници“ на ЕИСК приветства споразумението за баланса между професионалния и личния живот

от група „Работници“ на ЕИСК

На 24 януари Европейският парламент, Европейската комисия и държавите членки постигнаха споразумение по Директивата относно равновесието между професионалния и личния живот. Това споразумение е конкретна стъпка, която ще улесни живота на всички работещи родители и лица, полагащи грижи, в Европа“, каза Габи Бишоф, председател на група „Работници“ на ЕИСК.

Група „Работници“ оглави разискванията в ЕИСК по темата за укрепването на правата на работниците с отговорности за полагане на грижи със становището си относно „Равновесие между професионалния и личния живот на работещите родители и лицата, полагащи грижи“ – законодателна инициатива, подкрепяна от профсъюзите като неразделна част от Европейския стълб на социалните права в интерес на постигането на социален прогрес за европейските граждани.

„Приветстваме споразумението, тъй като то постига успех с въвеждането на 10 дена отпуск по бащинство в периода около раждането. Този отпуск се плаща също както отпуска по болест на бащата или изпълняващ тази роля партньор, с което се постига целта на предложението да се засили участието на бащите/партньорите. Майките и бащите имат право на родителски отпуск, който да е подходящо платен. Това беше основен елемент от кампанията на профсъюзите с цел да се помогне на родителите да постигнат по-добър баланс между професионалния и личния живот. „Освен това хората, които се грижат за болен близък, ще могат да вземат пет дни отпуск за полагане на грижи“, посочи Габи Бишоф.

„Политиките за гарантиране на баланс между професионалния и личния живот са инструменти, които ще позволят на жените и мъжете да правят своя избор, стартирайки от равни позиции“, посочи докладчикът по становището Ерика Колер. „Това споразумение не е магическа формула, която ще реши всички проблеми, но със сигурност е стъпка в правилната посока“, допълни тя. (ppr)