Обществата извън метрополисите: ролята на организации на гражданското общество за противодействие на популизма

От група „Многообразие Европа“ на ЕИСК

В момента популизмът в Европа е достигнал най-високото си равнище от 1930 г. насам. В този контекст група „Многообразие Европа“ на ЕИСК извърши проучване на тема „Обществата извън метрополисите: ролята на организации на гражданското общество за противодействие на популизма“, което вече е достъпно онлайн.

В проучването се набелязват факторите, влияещи върху избора на гражданите в полза на популизма и ролята на организациите на гражданското общество в борбата с него. В проучването са разгледани 8 неметрополни зони, в които е наблюдаван голям популистки вот. Тези зони се намират в четири различни държави, (във всеки от случаите има една зона над и една под средното за ЕС равнище):

  • Австрия: Клагенфурт-Вилах и Южна Долна Австрия (Австрия)
  • Дром и Ен (Франция)
  • Удине и Калабрия (Италия)
  • Плоцки и Новосондецки (Полша)

Икономическият упадък, социалната нестабилност и ограничените образователни равнища са важни фактори, обясняващи увеличената подкрепа за популистите в ЕС. Съществуват обаче други по-важни и взаимосвързани фактори. Например, дезинформацията ежедневно подхранва чувство на несигурност, реално или възприемано като такова, а много млади гласоподаватели са привлечени от идеята, че популистките партии могат да внасят положителна промяна в закостенелите некомпетентни политически системи.

Това е категоричното мнение на група „Многообразие Европа“, чиито членове носят двойна отговорност: да засилят дейностите за да укрепване на мрежите, както на национално, така и на европейско равнище, по-добре да обяснят какво е Европа и да я доближат до гражданите. В крайна сметка защитата и запазването на либералната демокрация е работа на всички! (cl)