ЕИСК ще настоява за правно признаване на благотворителността в ЕС

Благотворителността в Европа осигурява около 90 милиарда евро годишно, но за разлика от търговските дружества, благотворителните организации или частни дарители не могат да се възползват от предимствата на единния европейски пазар, което възпрепятства благотворителната им дейност извън граница.

Въпреки това благотворителната дейност в Европа набира скорост и би могла да се използва като допълнително финансиране в много области, в които липсва обществена подкрепа, както беше посочено на изслушване на тема „Неизползваният потенциал на благотворителността в Европа“, организирано от ЕИСК на 16 януари.

На изслушването присъстваха редица представители на благотворителни организации и личности, чиито позиции ще представляват ценен принос към становището относно благотворителността в Европа, подготвяно от ЕИСК по искане на румънското председателство на ЕС.

„Ще настояваме за правна рамка, която да обхване развитието на благотворителността и да предостави на благотворителните организации същия статут, който имат и търговските дружества“, каза Петру Дандеа, докладчик по становището.

Съществуват почти 150 000 „фондации с общественополезна цел“ в Европа, чийто финансов принос възлиза на 87 милиарда евро – повече от бюджетните приходи на не по-малко от 15 държави членки.

ЕИСК ще защитава и позицията, че благотворителната дейност би трябвало да бъде прозрачна и ясно дефинирана и че по никакъв начин не бива да замества системите за обществено благосъстояние или да улеснява отклонението от данъчно облагане. (ll)