Налични езици:

Уводна статия

По-добрият баланс означава по-добър ЕС

Уважаеми читателки, уважаеми читатели,

Множество европейски страни отбелязаха през последните години или се готвят да отбележат 100-годишнината от предоставянето на избирателни права на жените. Тази победа е постигната с цената на дълги, тежки и понякога кървави битки, водени от поколения жени преди нас. Какъв по-добър начин да отбележим този значим момент в историята на нашите общества от това да упражним заедно правото си на глас?

Отбележете си в календара

Накратко

„Гражданското общество за rEUnaissance“ Каква Европа искаме след изборите за ЕП?

На 21 февруари по покана на председателя на ЕИСК Лука Жайе ще се проведе проява под надслов „Гражданското общество за rEUnaissance“. Дебатите ще дадат възможност да се чуе гласът на организираното гражданско общество и ще предоставят на институциите на ЕС форум, на който да изразят своите очаквания и желания и да споделят вижданията си за Европа за периода след европейските избори.

Членове на ЕИСК при ученици от цяла Европа във връзка с подготовката на „Твоята Европа, твоето мнение!“

Европейски избори 2019 г.

През февруари членове на Европейския икономически и социален комитет ще посетят тридесет и три училища, за да ги подготвят за младежката асамблея „Твоята Европа, твоето мнение“, която тази година отбелязва десетгодишнината си и ще се проведе в Брюксел под наслов "#YEYSturns10: Vote for the future!” („YEYS на 10 години: Гласувай за бъдещето!“)

Новини от ЕИСК

Мишел Барние в ЕИСК: „Най-лошото нещо за Европа е мълчанието“

Главният преговарящ на ЕС за Брексит, Мишел Барние, посети 540-ото заседание на Европейския икономически и социален комитет, за да очертае възгледите на ЕС относно сделката за Брексит и евентуалните бъдещи сценарии.

Брексит без сделка застрашава жизнеспособността на въздухоплавателната и химическата промишленост в Обединеното кралство и в ЕС

По време на обсъждане на високо равнище относно въздействието на Брексит върху въздухоплавателната и химическата промишленост, организирано в ЕИСК от Консултативната комисия по индустриални промени (CCMI), ораторите се съгласиха, че Обединеното кралство трябва да продължи да следва законодателството на ЕС, а по отношение на химическите продукти регламентът REACH е от ключово значение. Що се отнася до въздухоплавателната промишленост, следва да се сключат споразумения за реципрочност в най-важните области и планираният преходен период да бъде удължен до най-малко пет години

ЕИСК ще настоява за правно признаване на благотворителността в ЕС

Благотворителността в Европа осигурява около 90 милиарда евро годишно, но за разлика от търговските дружества, благотворителните организации или частни дарители не могат да се възползват от предимствата на единния европейски пазар, което възпрепятства благотворителната им дейност извън граница.

ЕИСК настоява за реформа на СТО в съответствие с ценностите на ЕС

Европейският икономически и социален комитет прие становище, в което се призовава за амбициозна реформа на Световната търговска организация с цел преодоляване на кризата там и се подчертават ценностите на ЕС и водещата му роля по отношение на устойчивостта.

Гражданското общество иска да следи по-отблизо споразуменията на ЕС за свободна търговия

На пленарната си сесия през януари ЕИСК прие становище относно укрепването на ролята на вътрешните консултативни групи (ВКГ) в мониторинга на прилагането на споразуменията за свободна търговия (ССТ), подписани от Европейския съюз. ВКГ вече отговарят за наблюдението на прилагането на ССТ в областта на устойчивото развитие и трудовите стандарти, но ЕИСК иска да разшири обхвата на тази им дейност, така че тя да обхваща всички аспекти на споразуменията, включително основните търговски разпоредби.

Дебат на ЕИСК с румънското председателство: време е да се възобнови връзката на хората с Европа

По време на пленарната сесия през януари ЕИСК беше домакин на дебат с министър-председателя на Румъния, Василика Виорика Дънчила, относно приоритетите на румънското председателство на ЕС през първото полугодие на 2019 г. Председателят на ЕИСК Лука Жайе подчерта колко е важно, в навечерието на изборите за Европейски парламент, да се възстанови доверието на европейските граждани в политиката.

В бъдеще когнитивните малцинства биха могли да спомогнат за преодоляване на несъответствието между търсените и предлаганите умения на пазара на труда

Как да се използва потенциалът на така наречените „когнитивни малцинства“ — хора с високофункциониращ аутизъм, хиперактивност, дислексия и диспраксия — за да се отговори на търсенето на някои технически умения, които не се намират често, като по този начин се помогне на тези хора да се интегрират в обществото, това беше темата на презентация, направена на заседанието на секция TEN на ЕИСК през януари.

ЕИСК подкрепя създаването на Европейски център за киберсигурност

ЕИСК подкрепя инициативата на Комисията за създаване на Европейски център за промишлени, технологични и изследователски експертни познания в областта на киберсигурността и Мрежа от национални координационни центрове. Целта е да се окаже подкрепа на Съюза да развива техническия и промишления потенциал, свързан с киберсигурността, и да увеличава конкурентоспособността на своя отрасъл на киберсигурността.

През 2019 г. основен приоритет за еврозоната трябва да бъде изграждането на устойчивост

Javier Doz Orrit

През 2019 г. за икономиките от еврозоната ще бъде от първостепенно значение да изградят икономическа устойчивост и устойчивост на пазара на труда, като се имат предвид настоящите икономически перспективи, заяви ЕИСК относно препоръките на Комисията в областта на икономическата политика за еврозоната през 2019 г.

Въпреки големия си потенциал предложената реформа на ДДС не е с гарантиран успех

VAT tax reform

Новата система за облагане с ДДС на търговията между държавите членки трябва да реализира пълния си потенциал и да ограничи възможните отрицателни последици за единния пазар, посочва ЕИСК в становището си по предложението на Комисията. Засиленото сътрудничество между властите и активната комуникация ще бъдат ключът към успешното изпълнение на предложението.

 

Участниците в организираното от ЕИСК изслушване призоваха за глобално решение относно данъчното облагане в цифровизираната икономика

В рамките на изслушване, организирано от ЕИСК на 29 януари, международни данъчни експерти и представители на гражданското общество призоваха за световно решение на въпроса за данъчното облагане на предприятията в цифровизираната икономика, .

„Творческа Европа“ 2021—2027 г.: ЕИСК призовава за увеличаване на бюджета и за специална подкрепа по линия на „Хоризонт 2020“

Творческият сектор в Европа има голям потенциал, но се нуждае от повече подкрепа, за да се развие пълноценно и да се превърне в сериозен конкурентен участник на световния пазар. Други отрасли, включително текстилната промишленост, туризмът, автомобилостроенето, строителството и здравеопазването, също биха имали полза от амбициозен сектор на културата и творчеството.

Международен ден в памет на жертвите на Холокоста: време е да нарушим мълчанието

Лука Жайе

Сега, когато се готвим да отбележим Международния ден в памет на жертвите на Холокоста, едва ли можем да останем бъзмълвни в скръбта си. Вместо да мълчим под претекст, че най-дълбоката скръб изисква самота, имаме желание да извикаме силно.

Новини от групите

Проекти на работодателите за румънското председателство

от група „Работодатели“ на ЕИСК

Сближаването, обща европейска ценност – това е мотото на румънското председателство на Съвета на Европейския съюз през първата половина на 2019 г. Група „Работодатели“ вижда редица полезни взаимодействия между приоритетите на румънското председателство и собствените ѝ политически цели. Ето защо групата планира събитието по време на председателството да се съсредоточи върху предприемачеството.

Група „Работници“ на ЕИСК приветства споразумението за баланса между професионалния и личния живот

На 24 януари Европейският парламент, Европейската комисия и държавите членки постигнаха споразумение по Директивата относно равновесието между професионалния и личния живот. Това споразумение е конкретна стъпка, която ще улесни живота на всички работещи родители и лица, полагащи грижи, в Европа“, каза Габи Бишоф, председател на група „Работници“ на ЕИСК.

Обществата извън метрополисите: ролята на организации на гражданското общество за противодействие на популизма

От група „Многообразие Европа“ на ЕИСК

В момента популизмът в Европа е достигнал най-високото си равнище от 1930 г. насам. В този контекст група „Многообразие Европа“ на ЕИСК извърши проучване на тема „Обществата извън метрополисите: ролята на организации на гражданското общество за противодействие на популизма“, което вече е достъпно онлайн.

Скоро в културни прояви на ЕИСК

Информация за културните прояви в ЕИСК

ЕИСК организира културни прояви, за да привлече по-голяма публика към дебатите, които са в основата на неговата дейност, да подчертае европейското измерение на работата на творците или да популяризира по-слабо известни европейски артисти, които заслужават международно признание. В програмата за 2019 г. има по нещо за всеки.