ЕИСК призовава за финансова застраховка за обезщетяване на жертвите на киберизмами

Подобряването на правното сътрудничество между държавите членки за борба с киберизмамите е стъпка в правилната посока, посочи ЕИСК в неотдавнашното си становище за оценка на проекта за директива на Комисията относно борбата с измамата и подправянето на непарични платежни средства. ЕИСК обаче призова за повече гаранции за защита на ползвателите на цифрови платежни средства и за задължителни превантивни мерки, с които те да бъдат предупредени за начините на действие на киберпрестъпниците.

Докладчикът по становището Виктор Алистар приветства предложението на Комисията, но отбелязва, че е необходимо да се отиде отвъд сътрудничеството в областта на разследването и правосъдието между националните правоприлагащи органи.

ЕИСК предлага държавите членки да бъдат задължени да въведат финансова застраховка за обезщетяване на жертвите на киберизмами с разплащателни карти. Тази финансова застраховка следва да покрива както физически лица, така и МСП.

Освен това, за да бъде ефективна борбата с киберизмамите, икономическите оператори трябва да бъдат правно задължени да докладват случаите на киберизмами.

Киберизмамите с цифрови платежни средства, издадени в еврозоната, са сериозен проблем. Според доклад на ЕЦБ през 2013 г. в ЕС този вид измами са възлезли на 1,4 милиарда евро. Оттогава броят им продължава да нараства.

Сред най-уязвимите сфери е плащането на пътни разходи – билети за влакове и самолети, настаняване и други свързани с тях трансакции. Сред тези, които участват или се облагодетелстват от този вид киберизмами, са лица и организации, замесени в терористична дейност.

ЕИСК счита, че превенцията също трябва да играе роля в борбата с киберпрестъпността. Обществеността трябва да бъде предупредена за това как действат киберпрестъпниците, като фалшифицират цифрови платежни средства, а правоприлагащите органи в държавите членки да организират предупредителни и информационни кампании, обяснявайки причините, рисковете и начините за предпазване от киберизмами. (dm)