ЕИСК не постигна консенсус по въпроса за командироването на работници в транспортния сектор Група „Работодатели“ е против становището на ЕИСК

от група „Работодатели“ на ЕИСК

Група „Работодатели“ не подкрепи становището на ЕИСК относно „Периоди на управление и на почивка, работно време и командироване на работници“. Според групата становището не отразява в достатъчна степен различните виждания в Комитета по предложението на Комисията относно командироването на работници.

„Прилагането на правилата за командироване в международния автомобилен транспорт означава протекционизъм и ограничаване на свободата на движение. За съжаление в приетия от ЕИСК документ не са отразени тези негативни последици. Това подкопава сериозно единния пазар на ЕС, от което ще пострадат хиляди МСП, работещи в транспортния сектор в Европа“, заяви председателят на група „Работодатели“ Яцек Кравчик.

По време на дебата членове на група „Работодатели“ изтъкнаха многобройните несъответствия в предложението на Комисията относно командироването на шофьорите. Без наличието на подходяща инфраструктура по-стриктните правила ще са контрапродуктивни и няма да подобрят условията на труд.

Членовете подчертаха, че предложените правила ще породят несигурност и ще наложат допълнителни административни задължения както на шофьорите, така и на операторите. Те изтъкнаха неточните определения в законодателството, които могат да доведат до абсурдни ситуации.

Групата внесе редица изменения в становището, които обаче не бяха подкрепени от докладчика и от мнозинството членове на ЕИСК. Становището беше прието на пленарната сесия на ЕИСК на 18 януари 2018 г. със 193 гласа „за“, 89 гласа „против“ и 17 гласа „въздържал се“. (lj)