Марката „Произведено в Европа“ трябва да бъде на равна нога с конкурентите на европейския пазар

Въпреки че протекционизмът не е възможен вариант за Европа, ЕС не може да позволи заливането на вътрешния си пазар с продукти, които не зачитат неговите социални и екологични стандарти и застрашават промишлеността му, предупреди Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) в доклад относно всеобхватната промишлена политика за ЕС, приет на пленарната сесия през януари.

Европа желае да служи за пример с една преработваща промишленост, която защитава правата на работниците, опазва околната среда и инвестира в иновации. Това обаче е свързано със значителни разходи, които се отразяват на цената на нейните продукти. С цел да осигури условия за справедлива търговия, ЕС трябва да гарантира, че продуктите, които навлизат на европейския пазар от цял свят, спазват същите правила. Това е основното послание на становището на ЕИСК относно „Всеобхватен подход към промишлената политика“.

„Европа не може да си позволи да проявява наивност. С помощта на европейската нормативна уредба и при зачитане на правилата на СТО трябва да се търсят решения във връзка със свръхкапацитета, незаконната държавна помощ и другите форми на нелоялна конкуренция“, заяви докладчикът Гонсалу Лобу Шавие (група „Работодатели“ – PT).

Инструментите за борба с тези практики трябва да са на дневния ред на ЕС. Антидъмпинговите мерки на ЕС трябва да са по-бързи, по-добре наблюдавани и по-гъвкави.

В сравнение с основни участници на световната сцена като Китай, Индия и Корея, които са много активни при разработването на промишлената си политика, Европа няма съгласуван дългосрочен план за промишлеността, изтъкна ЕИСК.

Необходим е последователен план за действие в областта на промишлеността с обвързващи цели, графици и инструменти за справяне с четирите основни предизвикателства на следващото десетилетие: цифровизацията, изменението на климата, глобализацията и демографските промени.

Освен това от решаващо значение е и връщането на поне някои от европейските промишлени сектори.

Становището е изготвено по искане на българското председателство на Съвета. (dm)