Налични езици:

Уводна статия

Бъдещето на демокрацията в Европа

Уважаеми читатели,

Години наред Европа като географска територия беше опустошавана от войни. Едва ли има европейски град, преживял битки и междуособни конфликти, който да не носи кървавите белези от тези исторически събития. Днес живеем в най-дългия период без войни на територията на Европейския съюз. В териториите, раздирани някога от конфликти, сега работят междурегионални и международни органи, които улесняват гладкото функциониране на структурата, наречена ЕС. Това безспорно е силно като символизъм, но не е достатъчно.

Отбележете си в календара

20/02/2018 - 21/02/2018 Брюксел
Постигането на резултати в кръговата икономика - следващи стъпки Конференция на участниците в кръговата икономика
01/03/2018 - 02/03/2018 Атина
Конференция на ЕИСК на тема „Бъдещето на демокрацията в Европа“
06/03/2018 - 07/03/2018 Брюксел
4-ти форум за миграцията
14/03/2018 - 15/03/2018 Брюксел
пленарна сесия на ЕИСК
15/03/2018 - 16/03/2018 Брюксел
„Твоята Европа, твоето мнение

Накратко

Какво е мястото на културата в бъдещето на Европа? Европейски младежи се подготвят, за да споделят своето мнение по този въпрос в Брюксел

В продължение на пет седмици членове на Европейския икономически и социален комитет ще посещават избраните училища в своите държави, за да подготвят учениците за „Твоята Европа, твоето мнение“ (YEYS), младежката асамблея, която ще се проведе в Брюксел на 15 и 16 март 2018 г.

Председателят на ЕИСК Жорж Дасис се срещна с председателя на ИСЕС Партик Бернаскони

Председателят на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) Жорж Дасис и председателят на Икономическия, социален и екологичен съвет на Франция (ИСЕС) Партик Бернаскони се срещнаха в Брюксел на 17 януари, за да представят първоначална оценка на засиленото сътрудничество между оглавяваните от тях институции и да разгледат възможностите за последващи съвместни дейности.

Председателят Дасис участва в церемония за връчване на наградите „Сребърна роза“ в Европейския парламент

На 23 януари председателят на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) Йоргос Дасис взе участие в церемонията по връчването на наградите „Сребърна роза“. Церемонията се проведе в Европейския парламент от SOLIDAR в сътрудничество с Групата на социалистите и демократите в ЕП и Партията на европейските социалисти. Наградата се връчва за 15-ти път. 

Организациите на гражданското общество в ЕС, които защитават правата на човека, съобщават за повече трудности в своята работа

На 19 януари, петък, ЕИСК в партньорство с Групата за връзка организира представянето на доклад, изготвен от Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA), който съдържа предупреждение за ограничаване на възможностите на гражданското общество да води борба за спазване на правата на човека в ЕС.

Новини от ЕИСК

ЕИСК се допитва до гражданското общество за киберсигурността

ЕИСК призовава ЕС и неговите държави членки да приемат модел на киберсигурност на европейско равнище, да укрепят мандата на Европейската агенция за киберсигурност и да създадат ефективна европейска схема за сертифициране на онлайн услуги и продукти.

ЕИСК призовава Комисията да уточни предложените критерии за докладване във връзка с трансгранични данъчни договорености

Tax justice

Комисията трябва да определи по-точни критерии за предложените задължения за докладване във връзка с трансграничните данъчни договорености и трансакции, за да предотврати субективно тълкуване от страна на данъкоплатците и данъчните власти, което би могло да доведе до свръхдокладване и административна тежест. Това е настоятелният призив, който ЕИСК отправя в своето становище относно „Възпиращи мерки срещу данъчните измами и избягването на данъци“.

ЕИСК – домакин на представянето на инструментариума на Комисията със съвети към държавите членки за финансирането от ЕС за интеграция на мигранти

През януари Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) и Европейската комисия проведоха съвместно представянето на новия набор от инструменти на Комисията, които да помогнат на държавите членки да укрепят интеграцията на лицата с мигрантски произход чрез по-ефикасно и координирано използване на наличните инструменти за финансиране от ЕС.

Страните от Западните Балкани се нуждаят от ясна пътна карта за присъединяване към ЕС

Това беше основното послание от публичното изслушване, посветено на икономическото и социалното сближаване и европейската интеграция на Западните Балкани, проведено от Европейския икономически и социален комитет в Брюксел.

„Много сме доволни от факта, че българското председателство на Съвета на ЕС избра Западните Балкани за един от своите приоритети и поиска от ЕИСК да изготви становище по тази тема“, заяви Йонуц Сибиан, председател на проучвателна група Икономическо и социално сближаване и европейска интеграция в Западните Балкани на ЕИСК. Андрей Зорко, докладчик по становището на ЕИСК, изтъкна, че регионът е изключително сложен и че са необходими по-голямо регионално сътрудничество и по-сериозно участие на гражданското общество в процеса на европейска интеграция. 

Марката „Произведено в Европа“ трябва да бъде на равна нога с конкурентите на европейския пазар

Въпреки че протекционизмът не е възможен вариант за Европа, ЕС не може да позволи заливането на вътрешния си пазар с продукти, които не зачитат неговите социални и екологични стандарти и застрашават промишлеността му, предупреди Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) в доклад относно всеобхватната промишлена политика за ЕС, приет на пленарната сесия през януари.

ЕИСК призовава за бързо приемане на предложението на Комисията за защита на конкуренцията във въздушния транспорт

ЕИСК подкрепи предложението на Европейската комисия относно дългоочакваното преразглеждане на Регламента за защита на конкуренцията във въздушния транспорт. В становище, прието на януарската пленарна сесия на ЕИСК, Комитетът призова Европейския парламент и Съвета да одобрят преразгледания регламент в кратък срок, за да позволят ефективно справяне с нарушенията на международната конкуренция.

ЕИСК застава твърдо зад приоритетите на първото българско председателство на Съвета на ЕС

„Успехът на едно председателство не се определя от размерите на страната, а от политическата воля за прокарване на политики, които са от решаващо значение за бъдещето на Европа“, заяви председателят на ЕИСК Йоргос Дасис в приветственото си слово към заместник-министъра на труда и социалната политика Зорница Русинова, по време на пленарната сесия на ЕИСК през януари.

ЕИСК призовава за финансова застраховка за обезщетяване на жертвите на киберизмами

Подобряването на правното сътрудничество между държавите членки за борба с киберизмамите е стъпка в правилната посока, посочи ЕИСК в неотдавнашното си становище за оценка на проекта за директива на Комисията относно борбата с измамата и подправянето на непарични платежни средства. ЕИСК обаче призова за повече гаранции за защита на ползвателите на цифрови платежни средства и за задължителни превантивни мерки, с които те да бъдат предупредени за начините на действие на киберпрестъпниците.

Съществен е приносът на фискалната политика към възстановяването в еврозоната и през 2018 г.

Image
Doz Orrit, ECO 444

ЕИСК изразява несъгласието си с предложението на Комисията за неутрална фискална позиция и вместо това предлага умерено положителна фискална позиция от около 0,5% от БВП. Както се казва в неговото становище относно „Икономическата политика на еврозоната през 2018 г.“, бюджетното усилие следва да се прави основно от държавите с излишък по текущата сметка и с фискален капацитет.

Периоди на управление и на почивка, работно време и командироване на работници

Становището на ЕИСК относно „Периоди на управление и на почивка, работно време и командироване на работници“ беше прието на 531-вата пленарна сесия на 18 януари 2018 г. със 173 гласа „за“, 89 „против“ и 17 „въздържал се“. Докладчик беше Таня Бузек от секция „Транспорт, енергетика, инфраструктури, информационно общество“ (TEN). (mp)

Новини от групите

Социалните права и пътната безопасност

от група „Работници“ на ЕИСК

По време на пленарната сесия през януари беше прието становище относно важната роля на транспортния сектор като основен сектор на икономиката на ЕС. В становището са разгледани основни въпроси като периодите на почивка и командироването на работници. Комитетът изтъква, че предложените промени по законодателството в рамките на пакета за мобилността не позволяват ефективното разрешаване на констатираните в няколко отношения проблеми и според група „Работници“ не гарантират ефективна борба срещу социалния дъмпинг в сектора на автомобилния транспорт. Освен това с цел да се гарантира по-добър контрол на трансграничното прилагане на правилата, ЕИСК призовава за създаването на Европейска агенция за автомобилен транспорт.

ЕИСК не постигна консенсус по въпроса за командироването на работници в транспортния сектор Група „Работодатели“ е против становището на ЕИСК

от група „Работодатели“ на ЕИСК

Група „Работодатели“ не подкрепи становището на ЕИСК относно „Периоди на управление и на почивка, работно време и командироване на работници“. Според групата становището не отразява в достатъчна степен различните виждания в Комитета по предложението на Комисията относно командироването на работници.

Гражданското общество в ЕС: бъдещи сценарии за 2030 г. — извънредно заседание на група „Други интереси“

от група „Други интереси“ на ЕИСК

След втория ден на пленарната сесия през февруари III група ще проведе извънредното си заседание на тема „Гражданското общество в ЕС — бъдещи сценарии за 2030 г.“ в ЕИСК (JDE62).