В Брюксел се провеждат многобройни дебати всяка година. Две трети от ораторите в тези дискусионни панели са мъже. Въпреки това има много жени, на които може да се разчита, за да допринесат както с експертни познания, така и с многообразие в дебатите в ЕС. Изграждането на платформа, която да може да действа като източник както за жени експерти, така и за организатори на дискусии, които търсят оратори, беше в основата на стратегията на Brussels Binder за борба с този дисбаланс. ЕИСК Инфо разговаря с Юлиане Шмит за цялостната им стратегия за промяна на мъжкия облик на дискусионните панели в Брюксел.

ЕИСК Инфо: Какво означава тази награда за Вас и Вашата организация?

Юлиане Шмит: The Brussels Binder се стреми към промяна в културата, в която равнопоставеното представителство на половете се превръща в норма. Наградата на ЕИСК е признание за значението на нашата борба. Спечелването на тази награда за нас означава поставяне на въпроса за представителството на жените на челно място в дневния ред, но същевременно тя е и признание за нашата работа, която допринася за динамичното гражданско общество в цяла Европа.

Какъв съвет бихте дали на други организации за постигане на резултати в подобни дейности и програми?

The Brussels Binder се основава на изключително приобщаващ подход, който има за цел създаването на синергии с различни партньори и, в дългосрочен план, изграждане на мрежа от единомислещи организации и групи в целия ЕС. Като организация следваме феминистките принципи на лидерство, включително споделяне на „потенциал с другите“ и насърчаване на „собствения потенциал“. Работим с доброволци — жени, водени от идеята за промяна на обществото, и ценим приобщаването и прозрачността, като всички членове на обществото могат да изразяват своите идеи и становища.

Как ще използвате това конкретно финансиране, за да продължите да подпомагате общността?

Освен за подобряване на техническото качество на нашите бази данни и нашия уебсайт (brusselsbinder.org) това финансиране ще ни помогне да организираме обучения и работни семинари (за жени професионалисти, както и за повишаване на осведомеността в организации и компании), да изготвим набори от инструменти за организатори на конференции и участниците в тях, за срещи и други прояви, които изграждат общност от жени професионалисти и експерти.

Квотите по полов признак са част от световна тенденция за подобряване на представителството на жените в органите за вземане на решения. Какво е мнението Ви по този въпрос? Смятате ли, че въвеждането на квоти е от решаващо значение за постигането на баланс между половете в дискусионните панели и в различните органи? Какво друго е необходимо?

Квотите са възможност за промяна на манталитета, за повишаване на осведомеността и за да се спомогне за избягването на несъзнателни предубеждения и практики. Същевременно те са доста противоречиви и разединяващи. Важно е да се признае, че квотите би трябвало да бъдат средство за постигане на определени резултати, а не самоцел. Те трябва да бъдат придружени от други мерки, като кампании за повишаване на осведомеността, обучение (за управленци и жени професионалисти).