Налични езици:

Уводна статия

Уважаеми читатели,

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) — гласът на гражданското общество в Европа, подкрепя и признава изключителната дейност на организациите на гражданското общество, профсъюзите и организациите на работодателите в ЕС, които ежедневно и по свой уникален начин се борят нашият Съюз да бъде едно по-добро място.

Един път годишно ЕИСК присъжда специална награда, с която отбелязва и отдава дължимото на конкретни постижения на европейското гражданско общество в дадена област, след като внимателно избира тема, която да обхваща важна част от неговата дейност. Тази година Наградата за гражданското общество беше присъдена за единадесети път и с удоволствие и гордост мога да кажа, че решихме да я посветим на овластяването на жените и действията в посока равенство между половете.

Накратко

Гледайте церемонията по връчването на наградата за гражданското общество за 2019 г.!

Изживейте отново най-добрите моменти от церемонията по награждаването с нашия видеоматериал!

Брошура за Наградата за гражданското общество

ЕИСК публикува брошура, която представя петте наградени проекта и предоставя обща информация за Наградата за гражданското общество.

Наградата за гражданското общество за 2019 г. в медиите

Кратък преглед на заглавията в медиите към днешна дата във връзка с Наградата за гражданското общество за 2019 г.

Новини от ЕИСК

Наградата на ЕИСК за гражданското общество за 2019 г. на тема равенството между половете беше присъдена на италианската организация „Женска топонимия“

На 12 декември Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) отличи пет организации на гражданското общество, които се застъпват за равни възможности за жените и мъжете, повишават осведомеността относно потенциала и постиженията на жените и допринасят за тяхната еманципация в европейското общество и икономика. Сумата от 50 000 евро беше разпределена между пет отличени проекта. Италианската организация „Женска топонимия“ получи първата награда от 14 000 евро. Останалите четири отличени организации получиха по 9 000 евро и бяха класирани в следния ред: полското движение „Женска стачка“, българската асоциация Ная за нейния проект „Вълшебните приказки“, финландската Асоциация за софтуер и електронен бизнес за нейната програма „Жените кодират“ и белгийския проект The Brussels Binder.

Думите на победителите

Значението на дадено име: топонимията в услуга на борбата срещу неравнеството между половете

Италианската организация Toponomastica femminile, носител на първа награда, участва в борбата срещу неравенството между половете, като назовава места, по-специално градски улици, площади и паркове, с имената на известни жени. Мария Пия Ерколини отбелязва, че символичното признаване на приноса на тези жени за общността би помогнало в голяма степен те да заемат заслуженото си място в обществото.

Полското движение „Женска стачка“: привличане на жените от малките градове на борба за правата на жените

Полското движение „Женска стачка“, носител на втора награда, е народно движение, възникнало в Полша през 2016 г. като реакция на опита на правителството да премахне правото на жените на аборт. Оттогава движението се разрасна в цялата страна и застана начело на редица действия с масово участие на жени от малки и средни полски градове. Марта Лемпарт, участничка в това движение, споделя мислите си относно жизненоважното му значение в днешна Полша.

 

Асоциация НАЯ: „Домашното насилие представлява обществен проблем, а не проблем на отделни хора“

Българската асоциация НАЯ, отличена с третата награда, от 20 години се бори с домашното насилие в малки общности в необлагодетелствано положение, като изпълнява програмата си за социална помощ за жертви в тежко положение. Успоредно с това, както разяснява в настоящото интервю Светла Сивчева, асоциацията акцентира върху превенцията чрез работата с малки деца за проучване на начини за разграждане и преодоляване на социални стереотипи, с цел да се осигурят повече възможности за децата и да могат да реализират пълния си потенциал.

#Mimmitkoodaa: — проникване в бастиона на половата сегрегация — сектора на информатиката

Основната мисия на финландското сдружение за софтуер и електронна търговия (Ohjelmisto- ja e-business ry), отличено с четвъртата награда, е да увеличи броя на жените с познания в областта на софтуера. Сдружението предлага безплатни практически работни семинари за жени без предишен опит в областта на програмирането за развитие в сектора на информационните технологии. Расмус Ройха и Миля Кьопси обсъдиха с нас философията на #mimmitkoodaa и как организацията възнамерява да използва паричната награда.

The Brussels Binder: за промяна на облика на дискусионните панели в Брюксел

В Брюксел се провеждат многобройни дебати всяка година. Две трети от ораторите в тези дискусионни панели са мъже. Въпреки това има много жени, на които може да се разчита, за да допринесат както с експертни познания, така и с многообразие в дебатите в ЕС. В основата на стратегията на The Brussels Binder за борба с този дисбаланс беше изграждането на платформа, която да може е от полза както за жени експерти, така и за организатори на дискусии, които търсят оратори. ЕИСК Инфо разговаря с Юлиане Шмит за цялостната им стратегия за промяна на мъжкия облик на дискусионните панели в Брюксел.