Налични езици:

Уводна статия

ЕИСК чества най-добрите изразители на европейските ценностите

Уважаеми читатели,

Всяка година връчването на Наградата за гражданското общество е важен момент не само за Европейския икономически и социален комитет, който я присъжда, но и за всички организации на гражданското общество, които чрез своята работа допринасят за подобряването на съвместното съществуване в Европа. Чрез тази награда символично се чества и се поставя под светлината на прожекторите европейското гражданско общество в цялото му многообразие и богатство.

Нови публикации

Брошура „Награда за гражданското общество“

ЕИСК публикува брошура, с която представя петте наградени проекта и предоставя обща информация за Наградата за гражданското общество.

Новини от ЕИСК

Германската организация Danube – Networkers for Europe е отличена с наградата на ЕИСК за гражданското общество за 2018 г.

На 13 декември Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) награди пет организации на гражданското общество за техните забележителни проекти, които утвърждават европейските ценности, отбелязват разнообразието от идентичности в Европа и популяризират културното наследство като средство за сближаване на европейците.

Вкусовете на река Дунав — уповаваме се в хляба

Ако искате да доближите европейските граждани до идеята за обединена и мирна Европа, трябва да ангажирате обикновените хора, заяви Ева Храбал от организацията победител.

 

Жени, които летят със SWANS

Организацията, която помага на талантливи жени в неравностойно положение да получат достъп до висококачествено образование, за да подобрят шансовете си за успешно професионално реализиране, ще използва парите от наградата, за да достигне до повече жени с потенциално високи амбиции, заяви Марта Дудзински от SWANS.

Aria Nuova: културното наследство в полза на социалното приобщаване

Чрез своя проект Ecomuseo кооперацията Aria Nuova помага на хора с психически увреждания да научат за културното наследство, като по този начин утвърждава универсалното право на култура. Улеснява достъпа им до исторически обекти, помага им след това да изразят своите естетически преживявания и намалява чувството им на изолираност. Наградата изпраща значим сигнал за приобщаване и солидарност както към гражданското общество като цяло, така и към хората с увреждания в частност, казва Виченцо Грифо от Aria Nuova.

„Балкани отвъд границите“: отключване на мощта на творческия потенциал на младежта за излекуване на раните от войната

Обединявайки млади ора от различни части на Балканите, за да споделят своите култури с помощта на своя филмов фестивал, проектът „Балкани отвъд границите“ се стреми да преодолее бурното минало на региона. Защото, ако нещо ще се промени, то ще се промени от и в полза на младите хора, твърди Вероники Крикони, „Балкани отвъд границите“.

Safe Passage (Сигурно преминаване): да запазим жива културата на правата на човека

Британската организация, която се бори да осигури на децата бежанци безопасни и легални маршрути към Обединеното кралство, ще използва паричната си награда, за да допринесе за постигането на целта си за установяването на 10 000 деца за период от 10 години, сподели пред ЕИСК Инфо Шарлот Морис, началник комуникация и развитие.